Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/7/2020

VOV4.K’ho – Tơnơ\ 10 ngai ờ geh cau gơbàn kòp pa, tus tu\ do, Dak Nông pơn jat tai git go\ ua\ cau bơ tờp kòp bạch hầu, tơnguh khà cau gơbàn kòp do tus 17 nă, tàm hơ\ geh 2 nă cau chơt. Bulah ală gah lơh broă geh gơnoar neh lơh broă bơh gờ` ngan, bal mờ bơta đơng pơlam jơh nùs bơh Bộ Y tế dê, bulah bè hơ\, kòp bạch hầu kung gam là kòp ngòt rơ ngơt mờ gơlik geh ờ gơtùi git lài. Tềng đap bơta geh ngan do, gah lơh sơnơm càr Dak Nông pơn jat tai lơh ngan lam lơh ală broă lơh rơcang sơndră kòp.

Tàm xã Quảng Hòa, kơnhòal Dak Glong, là tiah sơn rờp mơkung là tiah geh ua\ tàm Dak Nông git go\ ală cau gơbàn kòp bạch hầu, jơh mpồl lơh broă chính trị gam lơh bal mờ gah lơh sơnơm lam lơh ală broă lơh kơryan kòp bơ tờp. Ồng Huỳnh Thanh Huynh, Kuang atbồ Hìu sơnơm kơnhòal Dak Glong pà git, broă kươmàng lài ngan tu\ do là lùp sền, jòi ală cau geh ơm rềp, gơ rềng tus cau kòp chơt să mờ lam lơh mơ ală broă lơh dipal. 2 anih sền gròi kòp neh geh crơng gơs, jơh ală hìu bơnhă làng bol tàm mpồl 2, thôn 6, xã Quảng Hòa bal mờ rlau 500 nă neh geh tam cah is; jơh ală thôn, [òn tàm xã neh geh [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn, ngan là ală hìu bơnhă geh cau bơ tờp kòp bạch hầu: “Hìu sơnơm neh bơt bơtàu broă rơndap lơh mờ dan Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să CDC, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dong kờl sơnơm vaccine nàng cit bơ tơl, tàm ngai 2/7 neh cit jơh ală hìu bơnhă làng bol tàm xã Quảng Hòa, ală [òn geh làng bol kòn cau Mông ơm kis nàng rơcang sơndră kòp. Tài rài kis mờ jơnau git wă làng bol tiah do dê ờ huan ua\ den tàng broă rơcang sơndră kòp kung pơhìn lơh gơbàn ua\ kòp, kung kơp kờ` làng bol tơnguh jơnau git wă, pơ gồp bal mờ gah lơh sơnơm mờ gơnoar atbồ ală kấp nàng git go\ ală cau pin gơbàn kòp, hùc sơnơm mờ cit sơnơm vaccine tơl làm nàng rơcang sơndră kòp bạch hầu”.

Gah lơh sơnơm Dak Nông kham, sơm kòp ai kơnòm dềt tàm tiah geh kòp bạch hầu in

Bơdìh mờ ală broă lơh jal mhar, di tu\ bơh gah lơh sơnơm dê, gơnoar atbồ tàm do neh phàt phe mờ khà sơn rờp là 5 ki\ tàm dùl nă cau tàm dùl poh gơ wèt mờ ală hìu bơnhă gơtìp tam cah is; ală bơta phan sa ndai kung geh jun tus 2 anih sền gròi, tam cah is nàng pà ală hìu bơnhă geh jơnau kờ` in, kờ` dong ală hìu bơnhă kis [uơn [ùai tàm tơngai gơtìp tam cah is rơcang sơndră kòp.

Mò Nguyễn Thị Thanh Hương, Kuang atbồ Sở Y tế Dak Nông pà git, tus tu\ do, gah lơh sơnơm càr Dak nông neh lơh gơs broă hùc sơnơm kháng sinh rơcang sơndră kòp kung bè cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp làng bol in. Bulah bè hơ\, kòp bạch hầu gam gơlik geh ờ gơtùi git lài, ờ mìng tàm càr Dak Nông mờ gam tàm 2, 3 càr tiah Tây Nguyên dê tai. Gah lơh sơnơm càr Dak nông geh pơn jat tai lam lơh ring bal ală broă lơh nàng rơcang sơndră, kơryan ờ lời kòp gơbàn tàm ua\ tiah: “Gah lơh sơnơm càr Dak Nông crơng gơs ală mpồl lơh broă sơbac mhar tus ală tiah geh kòp nàng lùp sền, đal git, crơng gơs ală anih kơryan, tam cah is, mơkung ai làng bol tàm tiah geh kòp in hùc sơnơm rơcang sơndră lài. Gah lơh sơnơm kung tus tơl hìu làng bol lùp sền nàng di tu\ ală cau gơbàn kòp pa nàng geh sơm kòp di tu\. Mờr tus, gah lơh sơnơm kung lam lơh tus ală tiah rềp bal nàng pơn jat tai lùp sền, git go\ gờ` kòp, dilah geh kòp den nàng kờ` geh broă rơcang sơndră di tu\, nàng tơrmù bơta bơ tờp ua\ kòp kung bè pleh gơbàn jroa\ cau kòp in”.

Cau cih Hoàng Qui – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định