Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/12/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (16/12), bác sĩ Trần Thuận, Kuang atbồ hìu sơnơm kơnhoàl Krông Ƀúk pà git, tàm kơnhoàl do pa geh 5 nă kơnòm bơsram tàm 3 hìu bơsram geh gŏ mờ virus Sars KoV-2, tàm hơ̆ geh 3 nă kơnòm bơsram geh gŏ cồng nha xét nghiệm RT-PCR geh gŏ mờ virus Sars KoV-2.

       Gah lơh sơnơm càr Dăk Lăk mhar xét nghiệm ală cau neh tìp mờ 5 nă cau gơtìp mờ kòp Kovid-19

2 nă kơnòm bơsram gam tai gam kơ̆p cồng nha xét nghiệm. Tềng đăp mờ bơta kal ke bơh kòp gơtờp, Hìu sơnơm kơnhoàl Krông Búk neh mhar lơh jăt broă jòi, ai mẫu 300 nă kơnòm bơsram mờ cau pơgru geh tìp rềp mờ ală kơnòm bơsram tàm kơnhoàl do. Cồng nha xét nghiệm mhar ndrờm ờ gŏ mờ virus Sars KoV-2. Tu do 3 hìu bơsram geh kơnòm bơsram gơtìp kòp Kovid-19 neh ơm ờ ai bơsram tàm ơdŭ. Mìng is ală kơnòm bơsram là F1 neh geh hìu bơsram pơgồp bal mờ gah lơh sơnơm tàm kơnhoàl ai tam cah is tàm hìu mờ geh broă sền gròi bơh cau mè bèp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định