Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho – Dak Lak gam chồl pràn kờp sền dịch tễ mờ rơcang cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp bạch hầu ai jơh kơnòm dềt 7 sơnam tàm kơnhòal Lak, là kơnhòal rềp mờ kơnhòal Dak Glong, càr Dak Nông, tiah gam geh kòp bạch hầu.

Jat hơ\, tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak neh lơh broă mờ hìu sơnơm kơnhòal Lak nàng lam lơh ală broă rơndap lơh cit bơ tơl sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp uốn ván- bạch hầu tơrmù ding ai jơh ală kơnòm dềt 7 sơnam tàm kơnhòal in. Mơkung đơng lam hìu sơ nơm kơnhòal mờ ală hìu sơ nơm xã rềp mờ kơnhòal Dak Glong sơlơ tơnguh broă sền gròi, pleh bơta làng bol 2 kơnhòal lòt rê lơh bơ tờp kòp. Kờp du\ broă cit sơnơm vaccine geh lơh tàm nggùl nhai 7 do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định