Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/7/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ tu\ gi\t cau kòp bạch hầu bơh sơnrờp là mò H’Buôn Jê, deh nam 1968, cau M’nông ơm tàm [òn Diêo, xã Bông Krang, kơnhoàl Lăk, gah lơh sơnơm càr Dăk Lăk neh sơrbac mhar tơn lam lơh jăt ală broă lơh cang tiah kơryan kòp.

Bè, tàm mho ngai 7/7, kuang bàng lơh sơnơm kơnhoàl Lăk neh rê tus hờ [òn Diêo, [ồm sơnơm gơ sơ\t khuẩn tàm hìu cau kòp mờ 12 hìu bơnhă ơm rềp bal. Mơkung neh lùp geh 18 nă cau ơm rềp mờ cau kòp nàng ai hùc sơnơm kháng sinh rcăng sơndră kòp, ai mhàm xét nghiệm.

Tàm drim ngai 8/7, gah lơh sơnơm càr Dăk Lăk lam lơh broă lơh ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp bạch hầu ai rlau 700 nă cau bơh [òn Diêo in mờ [ồm dà sơnơm ai jơh gùt [òn do in. Bal mờ hơ\, gơnoar ătbồ tiah do kung neh lơh 3 anih kơryan tàm ală gơl gùng, gròi sền cau lik, mu\t tàm [òn Diêo.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định