Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/5/2021

VOV4.K’ho- Càr Dak Lak tŭ do geh rlau 60 nă cau gam ai ơm yah ngài tàm ală hìu sơnơm, tiah ai ơm yah ngài tơrgùm bal, rlau 1 rơbô 100 nă cau ơm yah ngài is tàm hìu mờ tiah ơm kis. Càr geh 26 hìu sơnơm tàm 16 kơnhoàl, thị xã, ƀòn dờng; 1 hìu sơnơm ing drơng broă sơm kòp ai cau kòp Covid-19 in; mờ 5 tiah ai ơm yah ngài tơrgùm bal.

                                    Dak Lak sùm gàr niam đèng ai ală hìu sơnơm, tiah ai ơm yah ngài tơrgùm bal in

Gàr niam khà đèng geh sùm, kơ̆ kơl jap drơng broă lơh rcang sơndră kòp, Gah lơh ồs đèng càr Dak Lak neh sồr ală mpồl lơh broă rcang lài lòt sền gùng che ồs đèng mờ trạm biến áp tàm jơh ală hìu sơnơm, tiah ai ơm yah ngài, tiah sơm kòp. Mơkung, rcang lài măy pờ tơlik đèng rcang lài mờ tơnguh ală lơh broă ngai mờ mang tàm Hìu sơnơm kòp jòr bơsiă mhàm Klờm soh Dak Lak- tiah sơm kòp cau kòp Covid-19 in. Lài hơ̆, PC Dak Lak kung neh ngui broă lơh sơndră kòp tàm Anih tờm đơng lam ală gùng che đèng càr Dak Lak dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định