Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/5/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 15/05, Mpồl tam klăc bal Ơruh pơnu Việt Nam càr Dăk Lăk mờ Mpồl cau lơh sơnơm kơnòm să càr dê bơyai lơh dơ̆ jờng rơ Cau lơh sơnơm kơnòm să pơn rơ jak càr Dăk Lăk dê nam 2022, jờng rơ 32 nă cau lơh sơnơm kơnòm să geh uă tă pơgồp gơwèt mờ gah lơh sơnơm, pà phan ai 2 nă bác sĩ kơnòm să geh rài kis kal ke in.

Dăk Lăk: jờng rơ 32 nă cau lơh sơnơm kơnòm să pơn rơ jak nam 2022  

Tàm broă lơh, ală bác sĩ kơnòm să neh tam pà bal bè kơnòl broă, broă lơh mờ ală bơta kal ke tàm tŭ lơh broă, ngan là tŭ tơngai rcang sơndră kòp Kovid-19. Ală cau lơh sơnơm kơnòm să kung pơyoa ală nùs nhơm, bơta kơ̆p kờñ làng bol tơnguh uă bơta gĭt wă tàm broă rcang sơndră kòp,  bal mờ gah lơh sơnơm nàng lơh niam sùm broă lơh sền gròi pràn kơl dang să jan mờ bè ờs wơl rài kis.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định