Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Tềng đap broă gơlik geh kal ke bơh kòp Covid-19 dê, Sở Giáo dục mờ Đào tạo Dak Lak neh geh sră nggal jal mhar bè broă lơh gơs broă sền sơwì, pơrlòng học kỳ 2 mờ lồi nam bơsram; tam gơl broă rơndap lơh bơto bơsram nàng rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm càr. Jat hơ̆, Sở Giáo dục mờ Đào tạo Dak Lak sồr kuang atbồ ală mpồl lơh broă, hìu bơsram mhar chồl mhar tơngai sền sơwì, pơrlòng học kỳ 2 mờ lồi nam bơsram 2020- 2021 ai kơnòm bơsram bơh hìu bơsram dê in, gàr tus jơh ngai 13/5/2021 pal lơh gơs jơh.

Tơnơ̆ tŭ lơh gơs broă rơndap lơh bơto bơsram, ală hìu bơsram, tiah tờm lam lơh nền nòn broă sền sơwì, rơndap tap sèng khà kơnòm bơsram phổ thông mờ cau bơsram tàm ală tiah tờm jat ală sră nggal bơh Bộ Giáo dục mờ Đào tạo dê; rơcang lài lơh gơs broă lơh nam bơsram dê jat jơnau cih tàm tơngume broă rơndap lơh tŭ tơngai nam bơsram 2020 – 2021 neh geh Ủy ban Nhân dân càr ai tơlik lài hơ̆.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định