Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/7/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 7/7, gah lơh sơnơm càr Dak Lak đơs là tiah do pa geh dùl nă cau kòp bạch hầu. Do là càr dơ\ 4 tàm tiah Tây Nguyên dê ( tơnơ\ càr Dak Nông, Kon Tum, Gia Lai) geh kòp bạch hầu. Cau kòp là bi H’Buôn Jê, kòn cau M’nông, deh nam 1968, ơm tàm [òn Diêo, xã Bông Krang, kơnhoàl Lak, càr Dak Lak. Lùp sền bơta dịch tễ pà go\, lài mờ tàm tu\ tơngai gơbàn kòp, bi H’Buôn Jê ờ lòt tiah ngài lơi, ờ ơm rềp mờ ală cau pin bơtờp kòp bạch hầu.

Jat anih sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak yal, tơnơ\ tu\ g^t geh cau kòp, Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak neh đơng lam gah lơh sơnơm kơnhoàl Lak lơh ală broă lơh lùp sền jơnau yal bè cau kòp, lùp sền ală cau ơm rềp mờ cau kòp. Tàm ngai 8/7 do tơn, Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak kung ai 1 mpồl kuang bàng lòt tàm xã Bông Krang nàng lơh ală broă lơh sền g^t tiah geh kòp, kơryan kòp  mờ lam lơh broă lơh c^t sơnơm vaccine rơcang sơn dră kòp ai làng bol tàm tiah do in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định