Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh Mpồl đơng lam rơcăng sơndră kòp Covid-19 càr Dăk Lăk dê tàm ngai 27/7, càr do gŏ tai 13 nă cau bơtờp mờ virus Sars CoV-2, geh 3 nă cau neh bời kòp mờ ai rê bơh hìu sơnơm. Tàm khà 13 nă cau geh gŏ bơtờp mờ virus Sars CoV-2, geh 5 nă cau gŏ tàm mpồl bơtiàn, gơrềng tus tiah bơtờp kòp bơh ƀòn dờng Hồ Chí Minh, càr Bình Dương mờ càr Long An. 8 nă cau gam wơl là cau bơtờp bơh ală cau kòp neh geh yal lài hơ̆. Pal sền ngăc ngan là, tàm 8 nă cau do geh 3 nă cau geh gơrềng tus cau kòp sồ 95008.

Do là tiah gơbàn kòp tàm ƀòn Khoá, xã Cư Pui, kơnhoàl Krông Bông. Bè hơ̆, kờp tus 5 jiơ mho ngai 27/7, càr Dăk Lăk kờp jơh geh 141 nă cau bơtờp kòp, 7 nă cau neh geh sơm bời kòp mờ ai rê bơh hìu sơnơm, ờ hềt geh cau kòp lơi gơtìp chơ̆t. Tàm khà 134 nă cau kòp tàm sơm kòp geh 8 nă cau kòp gơbàn kơn jơ̆ gam geh ală bác sĩ jơh nùs ngan jăt sền mờ sơm kòp jăt di bơta bơto pơlam sơm kòp.

Broă lơh jòi cau ơm rềp, căng tiah mờ test mhar ală cau F1 gam geh gah lơh sơnơm càr Dăk Lăk dê jơh nùs lam lơh

 Jơnau yal bơh Mpồl đơng lam rcang sơndră kòp Covid-19 ƀòn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, mho ngai 27/7, Hìu sơnơm dờng ƀòn dờng Buôn Ma Thuột neh ơm ing lơh broă mờ wàng se kơryan kòp khoa Nội bơh Hìu sơnơm do dê tài gơrềng tus dùl nă cau test mhar bơtờp mờ virus Sars CoV-2. Ngan ngồn, ngai 26/7, Hìu sơnơm dờng ƀòn dờng Buôn Ma Thuột dờp dùl nă cau tus kham kòp mờ tềl tơngŏ jê bồ mờ jun tus sơm kòp tàm khoa Nội. Tus drim ngai 27/7, tơnơ̆ tŭ kham, sền gŏ ală bơta tềl tơngŏ pin bơtờp kòp, bác sĩ khoa Nội neh sồr test mhar kháng nguyên Sars CoV-2 gơwèt mờ cau kòp do mờ ai cồng nha bơtờp kòp. Tơnơ̆ hơ̆, Hìu sơnơm neh pơyoa mẫu kòp bơh cau kòp do dê tus Anih tờm gròi sền kòp tê jê să nàng lơh xét nghiệm RT-PCR. Hìu sơnơm neh ơm ing lơh broă kham sơm kòp mờ lơh wàng se kơryan kòp khoa Nội nàng drơng broă lùp sền, jòi gĭt tiah lòt rê rcang sơndră kòp Covid-19.

Tềng đăp bơta gơbàn kal ke bơh kòp Covid-19 dê tàm ù tiah do dê, Ủy ban Nhân dân ƀòn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dăk Lăk neh lam lơh jăt broă phàt sră tam pà dơ̆ lòt drà ai làng bol in nàng lơh niam broă lơh rơcăng sơndră kòp. Jăt mờ hơ̆, broă lòt drà jăt sră geh sơnđờm lơh jăt bơh ngai 29/7. Ủy ban Nhân dân ƀòn dờng Buôn Ma Thuột neh sồr Ủy ban Nhân dân ală xã, sơnah ƀòn lơh mờ pà sră lòt drà (lòt drà, siêu thị, hìu ràng tăc phan ƀươn blơi phan sa, dà hùc) ai làng bol tàm ƀòn dờng in bal mờ khà 3 ngai lòt drà dùl dơ̆, tàm pơdar đah ală hìu bơnhă.

Làng bol cih is muh mat tàm sră lài mờ tŭ mŭt tàm drà mờ sră cau lơi den cau hơ̆ lòt, ờ gŏ di sồr cau ndai lòt ala he in. Sră lòt drà geh kuơ ngui dùl dơ̆ dùl drà tàm khăt tiah lơi tàm ƀòn dờng. Ủy ban Nhân dân ală xã, sơnah ƀòn ai mpồl cau drơng sền tềng đăp ală mpồng drà nàng sền swì ală sră lòt drà, mơkung dong kờl làng bol lơh jăt ală broă lơh 5K tàm broă rơcăng sơndră kòp.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến- K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định