Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Ngai 28/7, ƀòn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak bơyai lơh ai mẫu xét nghiệm mhar kháng nguyên Sars CoV-2 gơ wèt tus mờ jơh ală Shipper lơh broă tàm ƀòn dờng nàng kờñ rơ wah ală cau pin bơ tờp kòp.

Ală Shipper geh lơh xét nghiệm Sars CoV-2

Nàng geh ai mẫu xét nghiệm kháng nguyên mhar Sars CoV-2, ală Shipper pal tus anih tờm atbồ nàng ai sră dờp là shipper. Tơnơ̆ hơ̆, ală shipper tus Hìu bơsram kấp 3 kòn cau ơm tơn- Hìu bơsram kấp 2 ƀòn dờng Buôn Ma Thuột, sồ 395, gùng Phan Bội Châu, sơnah ƀòn Thành Nhất nàng ai mẫu xét nghiệm. Tơngai ai mẫu kờp dŭ tàm 2 ngai, 28 mờ 29 nhai 7. Ƀòn dờng sồr ală shipper lòt lơh xét nghiệm rơ wah ală cau pin bơtờp kòp, dong broă lơh rơcang sơndră kòp niam rlau.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định