Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Ồng Tần Cương, Đại sứ pa lơgar Lo neh tus lơgar Mỹ tàm ngai òr (28/07). Ồng Tần Cương là Đại sứ lơgar Lo dơ̆ 11 tàm lơgar Mỹ bơh tŭ bàr lơgar crơng gơs broă lơh git gơ̆p bal tus tŭ do. Cau pa tơn jơh at gơnoar broă bơh ồng Tần Cương dê là ồng Thôi Thiên Khải, neh rê hờ logar Lo tàm ngai 23 nhai 6 lài do. Tàm jơnau đơs geh cih tàm pang internet Đại sứ quán lơgar Lo tàm lơgar Mỹ, ồng Tần Cương đơs là, lơgar Lo mờ lơgar Mỹ ndrờm là ală lơgar dờng geh bơta gơrềng kuơmàng tàm dunia. Rơlao 40 nam do, broă lơh git gơ̆p đah bàr lơgar neh geh uă bơta lòng mờ ờ tŭ lơi ƀuơn. Ơm tềng đăp tŭ tơngai kah yau pa do, bàr đah pal lơh jăt gùng dà tơnguh bơtàu bơh rài pa mờ jơnau kơ̆p kờñ bơh mpồl bơtiàn dunia dê, git jơnau bal, lơh broă ndrờm bal, kis bal tàm bơta ring lơngai mờ lơh broă bal geh cồng nha.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định