Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Tàm ƀòn dờng Đà Nẵng, tơnơ̆ dùl poh bơyai lơh bơto tơn tàm hìu bơsram ai kơnòm bơsram ơdŭ 12 in, gàr niam ờdo ờdă rơcăng sơndră kòp, ngai 29/11, kơnòm bơsram ală ơdŭ 10, 11 tàm ƀòn dờng do kung neh geh lòt tus wơl hờ hìu bơsram nàng bơsram sră tơn. Khà kơnòm bơsram ơdŭ 10 mờ ơdŭ 11 lòt bơsram wơl tơn tàm hìu bơsram gal ngan den tàng ală hìu bơsram kâp pe tàm ƀòn dờng Đà Nẵng ndrờm rơcăng lài lam lơh broă lơh rơcăng sơndră kòp Covid-19.

Lài hơ̆, nàng rơcăng ai broă bơto mờ bơsram tơn in, jơh ală hìu bơsram ndrờm neh crơng gơs Mpồl đơng lam rơcăng sơndră kòp Covid-19 mờ Mpồl ờdo ờdă kòp Covid-19, rơndăp cơldŭ ơm yah ngài krơi is mờ tiah lơh sră nggal mờ bơto bơtê, rơcăng lài bơsong ală jơnau digơlan gơlik geh jơnau pin bơtờp mờ virus Sars CoV-2. Tus tŭ do, ƀòn dờng Đà Nẵng neh jơh lơh sir broă cĭt 02 ding vaccine kòp Covid-19 ai kơnòm bơsram kấp pe in. Do là jơnau kuơmàng sền gàr ală oh tŭ wơl lòt bơsram wơl tơn tàm hìu bơsram tàm tơngai kòp bơtờp kung gam gơbàn kal ke ngan sơl.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định