Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/6/2022

VOV4.K’ho- Củ tịc lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc pa geh dơ̆ tìp măt mờ cau lơh broă gah Nhơm zờu pơnrơ jak tàm srơh tàm pơrlòng lơh broă jak tơngai bơh nam 2017- 2022. Củ tịc lơgar đơs, 70 nă kwang bàng, kông ñân, cau lơh broă gah nhơm zờu pơnrơ jak ngan tàm srơh tàm pơrlòng “Lơh broă jak- Lơh broă bơceh pa” là cồng nha gơcèng bơta tềl kah tŭ tơngai bơh gùng lòt bơcri priă, bơto bơtê, tề lam mờ bơtàu tơnguh mpồl kwang bàng, kông ñân, cau lơh broă nhơm zờu jak ngan lơh jăt gơtùi jơnau sồr kơnòl broă pa.

Củ tịc lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc pà phan lời kir sơnrai ai ală cau ala măt in

Jăt Củ tịc lơgar, ală bơta kơ̆p kờñ ngan tă pơgồp mờ bơtàu tơnguh pràn kơldang bơh ală rơnàng kwang bàng, cau lơh broă gùt gah lơh broă do dê là bơta tơngŏ uă bơh Niam chài Nhơm zờu dê, là jơnau kwơmàng lơh gơs bơta bơtàu tơnguh pràn kơldang bơh gah lơh broă do dê. Củ tịc lơgar kung sồr gah Nhơm zờu sùm tam gơl pa, pơgồp bơnah kwơmàng gàr tơl năng lượng mờ rơcăng is bè năng lượng tềng đăp jơnau sồr bơtàu tơnguh tŭ tơngai pa dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định