Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/5/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 14/5, tàm hìu lơh broă Quốc hội, ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội wă Đại sứ Campuchia ồng Chay Navuth, Đại sứ lơgar Nhờk ồng Yamada Takio tus còp să.

Tàm dơ̆ wă Đại sứ Campuchia ồng Chay Navuth, ồng Vương Đình Huệ đơs nền, Việt Nam sùm sền dờng màng mờ lời ai lài ngan uă ngan ai broă lơh ngan mờ tơnguh bơta gĭt gơ̆p mờ lơgar Campuchia. Đại sứ Campuchia ồng Chay Navuth pin dờn, mờ bơta rcang lài niam ngan bè tŭ do, Việt Nam geh bơyai lơh geh cồng nha dơ̆ tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 tàm ngai 23/5 tus.

Wă Đại sứ lơgar Nhờk ồng Yamada Takio, ồng Vương Đình Huệ đơs nền Việt Nam sùm sền lơgar Nhờk là lơgar lơh broă bal kuơ màng lam lài mờ jŏ jòng; dong kờl lơgar Nhờk tă pơgồp uă ngan ai bơta ring lơngai mờ bơtàu tơnguh tàm tiah do mờ tàm dunia. Ồng Vương Đình Huệ kơ̆p kờñ lơgar Nhờk tam pà bal sơnơm vaccine, lơh broă bal tàm jàu công nghệ lơh gơlik sơnơm vaccine sơndră kòp Covid-19 ai lơgar Việt Nam in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định