Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (14/06), tàm hìu Quốc hội, sơn đờm pơrjum dơ̆ 57 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đơs tàm dơ̆ sơn đờm pơrjum, Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ đơs loh tơngu me kuơ màng geh Ủy ban Thường vụ Quốc hội pơgồp jơnau đơs tàm pơrjum dơ̆ 57 là đơs bè cồng nha lơh jăt rơndăp broă tơnguh bơtàu broă lơh sa mpồl bơtiàn mờ kes priă dà lơgar 6 nhai bồ nam mờ ală broă lơh jăt rơndăp broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn, kes priă dà lơgar 6 nhai lồi nam 2021.

Pơrjum dơ̆ 57 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pơgồp jơnau đơs bè Jơnau yal tơn jơh lài ngan bơh dơ̆ tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026, Chủ tịch Quốc hội đơs niam ală broă pơgồp bal bơh ală mpồl lơh broă lài ngan bè: lơh sơnơm, ling klàng, kuang àng, cấp ủy, gơnoar atbồ ală tiah tàm broă tĕ khà; broă ngui công nghệ thông tin tàm broă tĕ khà; kung bè broă yal tơngĭt bè tĕ khà geh bơyai lơh niam, di pal, ai geh nùs nhơm niam, pơgồp bal tàm cồng nha bơh dơ̆ tĕ khà dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định