Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/6/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 13/6, tàm Hìu lơh broă Quốc hội, ồng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội neh đơng lam dơ̆ lơh broă mờ Thường trực Ủy ban ală broă mpồl bơtiàn, bàr pe anih lơh broă bơh Quốc hội dê bè broă lơh jat broă lơh dong kờl gơwèt mờ cau lơh broă roh broă lơh mờ ală cau gơtìp gơrềng tài bơh kòp Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ lơh broă bè dong kờl Covid-19

Tơnơ̆ tŭ iăt, kơno jơnau đơs bơh Kuang bàng bơh ală anih lơh broă Quốc hội, Chính phủ dê, ồng Vương Đình Huệ sồr, Thường trực Ủy ban ală broă mpồl bơtiàn pơn jat tai sền gĭt broă lam lơh ală Nghị quyết bơh Quốc hội mờ Chính phủ dê bơh ală gah Hội đồng Nhân dân ală tiah dê; mơkung sồr Chính phủ gờñ tơn jơh sền sơwì ală bơnah dong kờl ală cau gơrềng tài bơh kòp Covid-19. Nàng pơgồp bơnah lơh jat geh cồng nha ală broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn đơs bal mờ broă lơh dong kờl ală cau gơrềng tài bơh kòp Covid-19 đơs is, Chủ tịch Quốc hội sồr, Chính phủ gờñ geh broă lơh sơlơ gơguh, lơh pràn broă lơh ai càn priă bơcri dà lơgar tàm tơngai tus; pơn jat tai lơh niam wơl tiah bơcri priă lơh sa kă rbo, bơtàu tơnguh lơh sa làng bol dê lơh is, lơh sa sồ mờ gơ hòi jà ngui sa tàm lơgar; sơr băc mhar lam lơh ai Nghị quyết Pơrjum dờng Đảng dơ̆ 13 mut tàm rài kis.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định