Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 12/5, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc wă Mpồl cau ala mat ală jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau càr Bắc Giang di tŭ Mpồl rê còp càr lơgar Hà Nội, tus còp Gơlang Chủ tịch. Đơs niam tơngai lài, Bắc Giang neh lam lơh jơh nùs, geh cồng nha broă lơh tơrmù rƀah, ờ mìng sền gròi bơtàu tơnguh lơh sa mờ măi mok, broă drơng ala mờ gam sền gròi bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtiàn tiah làng bol jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau, sền gròi tus broă tơn jơh jơgloh tơrmù rƀah tiah sar lơgar ngài.

Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs tàm dơ̆ tìp mat

Chủ tịch lơgar đơs nền, Đảng mờ Dà lơgar sùm sền gròi tus làng bol ală jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau, tiah sar lơgar ngài, tiah kal ke. Tàm tŭ tơngai ală mpồl sò tơm sùm sơmờm broă jơi bơtiàn kòn cau, jat yàng nàng lơh gơlik bơta tam cah is, lơh aniai tus gùng dà bơh Đảng, Dà lơgar, Chủ tịch lơgar đơs nền broă sền gàr, tơnguh nùs nhơm tam klac dờng jơi bơtiàn geh bơta kuơ dờng màng ngan tàm broă lơh bơt bơtàu mờ sền gàr dà lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định