Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/4/2021

VOV4.K’ho - Jơnau yal bơh Bộ Ngoại giao, ngai do 19 nhai 4 tàm Hà Nội, tàm gơnoar broă Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhai 4 nam 2021, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum cri bơyai pờ dờng màng bè tơngu me “Tơnguh broă lơh bal bơh Liên Hợp Quốc mờ ală mpồl lơh broă tàm tiah do tàm broă chồl pràn broă bơ̆t bơtàu nùs nhơm pin dờn mờ lơh broă bal tàm broă kơrian, bơsong tam lơh” jăt broă lơh pơgồp bal bơh pờ tơlĭk tàm internet mờ tus pơrjum tơn.

Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam dơ̆ pơrjum tàm HĐBA Liên Hợp Quốc

Do là broă lơh geh ai tơngŏ kuơ màng mờ lơgar Việt Nam đơng lam bơyai lơh tàm gơnoar broă Chủ tịch HĐBA, anih lơh broă kuơ màng lam lài ngan bơh Liên Hợp Quốc geh kơnòl kơrian tam lơh, tam dră, geh sùm bơta ring lơngai mờ lơngăp lơngai tàm dunia. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ồng Đặng Hoàng Giang pà gĭt, lơgar Việt Nam đơng lam bơ̆t bơtàu mờ pơlam niam nàng ring bal jơnau yal bơr Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Jơnau yal bơr bal geh ală tơngu me kuơ màng, ai tơngŏ bơta kuơ màng bơh broă lơh bal bơh Liên Hợp Quốc mờ ală mpồl lơh broă tàm broă tàm tiah do kơrian, bơsong tam lơh bơh ală broă ring lơngai, tàm tơngu me gĭt jơnau bal ală kơrnoăt tờm bơh adăt boh lam dunia mờ Hiến chương Liên Hợp Quốc dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định