Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 28/7, ngai lơh broă lồi dŭt bơh pơrjum dơ̆ 1, Quốc hội neh pờ tê ring bal Nghị quyết rơndap tap sèng khà Kuang bàng Chính phủ tơngai lơh broă Quốc hội khoá 15, tàm hơ̆ geh 27 nă Kuang bàng: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng mờ 4 Kuang atbồ anih lơh broă ndrờm mờ Bộ.

Chủ tịch lơgar jàu kơrnoat pồ at gơnoar broă ai ală Kuang bàng Chính phủ in

Mho mang 28/7, ồng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch lơgar neh jàu kơrnoat pồ at gơnoar broă ai ală Kuang bàng Chính phủ in. Đơs tàm dơ̆ jàu, ala mat Kuang đơng lam bồ Đảng, Dà lơgar gờm chờ Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính, ală Phó Thủ tướng Chính phủ, ală Bộ trưởng mờ Kuang atbồ anih lơh broă ndrờm mờ Bộ, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs, bơh tơngai pồ tơl ală gơnoar broă Kuang đơng lam bồ Dà lơgar tus tŭ do, bulah tŭ tơngai ờ uă mơya mpồl Kuang bàng Chính phủ bơh Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính lam bồ neh mut lơh broă, di tŭ lam lơh pràn kơl dang, dùl ròt bal ală gùng dà broă lơh đơng lam, sồr lơh; pơn jat tai tơngŏ dùl mpồl Kuang bàng nhap nhar, jơh nùs lơh ngan lơh broă.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định