Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Sền sơ wì jơnau dan bơh Ủy ban Nhân dân ƀòn dờng Hồ Chí Minh dê bè broă blơi mờ ngui sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ ồng Vũ Đức Đam pa ring bal mờ jơnau dan bơh Ủy ban Nhân dân ƀòn dờng Hồ Chí Minh dê bè broă blơi mờ blơi bơh lơgar ndai sơnơm vaccine. Broă lam lơh jat, mblàng jơnau pal pleh bơta tam pìt blơi, tơnguh khà priă sơnơm vaccine gơguh jơnhua.

Bè broă lam lơh cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19, Chính phủ neh geh Nghị quyết sồ 21 ngai 26/2/2021 tàm hơ̆ geh tơngume bè broă pơn jờng ală mpồl geh tơl bơta lam lơh cit sơnơm vaccine jat bơta kờñ is ai ală mpồl cau, cau dùl nă să geh jơnau kờñ. Bộ Y tế geh kơnòl lơh sră ai gơnoar, sền sơ wì, atbồ bơta niam sơnơm vaccine jat jơnau sồr; đơng lam, pơlam broă cit sơnơm vaccine jat tơngai geh sồr, gàr ờdo ờdă, geh cồng nha.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định