Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho - Nàng dong kờl làng bol tàm tơngai lơh jăt broă tam cah ngài mpồl bơtiàn rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, Mpồl đơng lam Ling klàng càr Dak Nông neh bơyai lơh geh ală hìu tăc phan “0 đong” tàm ală tiah lơh jăt broă tam cah ngài dong kờl làng bol sơrlèt mờ kal ke.

Làng bol tus dờp phan ngui, phan sa tềng hìu ràng tăc phan "0 đong" bơh mpồl đơng lam ling klàng kơnhoàl Dak Mil

Neh geh rơlao 500 hìu làng bol kis tàm tiah gơtìp kơrian wàng se geh lơh hìu tăc phan “0 đong” nàng dong kờl ală bơta phan geh kuơ mờ khà priă rơlao 350 tơlăk đong. Tềng đăp mờ bơta kòp Covid-19 gơtờp gam uă kal ke, Mpồl đơng lam ling klàng càr Dak Nông hòi jà ală cau geh nùs nhơm niam pơn jăt tai lơh broă bal mờ hìu tăc phan “0 đong” jăt gùng dà broă lơh cau lơi kờñ tus dờp, cau lơi jơnkah tus dong kờl nàng dong kờl làng bol iang nùs tam dră mờ kòp gơtờp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định