Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2021

VOV4.K’ho- Tàm càr Kon Tum tus tŭ do neh gŏ mờr 30 nă cau gơtờp mờ kòp Covid-19. Mơya jơh ală cau do ndrờm neh geh tam cah is tơn tơnơ̆ mờ tŭ rê tus tàm càr mờ càr Kon Tum tŭ do là dùl càr tàm tiah Tây Nguyên ờ hềt geh cau gơtờp mờ kòp tàm mpồl bơtiàn. Mùl màl broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm càr Kon Tum pà gŏ, bal mờ anih gròi sền kơrian geh cồng nha kòp gơtờp tàm mpồng mŭt tàm càr, den broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp tàm ală ƀòn kung gam pơgồp bal kuơ màng tàm broă kơrian mờ kòp gơtờp tàm mpồl bơtiàn.

Lồi nhai 8 lài do, xã Hơ Moong, kơnhoàl Sa Thầy geh 16 nă cau lơh broă rê bơh tiah gơtìp kòp càr Bình Dương. Tơnơ̆ mờ tŭ lơh gơs 14 ngai tam cah is tơrgùm bal tàm càr jăt mờ kơrnoăt geh ai, bŭ lah kah sơnđàc ală kòn gam dềt, mơya geh uă ală hìu ndrờm geh bal jơnau đơs mờ gơnoar atbồ nàng cau pròc mhàm bơh să tờm dê geh pơn jăt tai tam cah is tơrgùm bal tai 14 ngai tàm xã, nàng “di lah geh jơnau” den ờ lơh gơrềng tus mờ mpồl bơtiàn.

                           Sền gròi cau mŭt tàm ƀòn tềng anih gròi sền kòp Kà Bầy, xã Hơ Moong

Ồng A Đứu, Bí thư Chi bộ ƀòn Kà Bầy pà git, nàng làng bol git rơlao tai tàm broă rơcang sơndră mờ kòp niam bè hơ̆, pah ngai 4 nă cau geh đảng tàm Chi bộ ala bal sền gàr tàm Anih gròi sền kòp Covid-19 geh xã lơh tàm gơl gùng lòt gan tềng ƀòn. Tàm do, pah tŭ làng bol lòt lơh broă ha là bơh tàm sre rê ală cau geh đảng geh git tơn bè broă lơh sa bal mờ bơta pràn kơl dang să jan bơh tơl nă làng bol dê. Bal mờ hơ̆ geh pơgồp bal jơnau tơngit tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 nàng làng bol in wă bè bơta ngòt rơngơ̆t bơh kòp gơtờp gơwèt mờ bơta pràn kơl dang să jan să tờm bal mờ mpồl bơtiàn. Bơdìh hơ̆ tai, geh ai tơn tơngai gờñ bơh tŭ àng drim gờñ ha là trồ mang, ală cau geh đảng tus tơl hìu tàm ƀòn nàng bơto sồr, lam sồr làng bol ală broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp: “Cau geh đảng tàm mpồl Chi bộ ƀòn ndrờm lơh jăt niam broă đơng lam bơh gơnoar atbồ. Broă rơcang sơndră mờ kòp bè do ală oh mi sền gàr anih, lam sồr làng bol pơn chèo tŭ lik bơdìh. Cau geh đảng tàm Chi bộ sùm lam lài tàm ală broă lơh mờ lam sồr làng bol lơh jăt bal”.

        Làng bol lòt lơh broă lài mờ tŭ rê tàm hìu geh was bơta duh să jan tềng anih gròi sền kòp Covid-19

Nàng rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, xã Hơ Moong, kơnhoàl Sa Thầy lơh 2 Anih sền gàr cau mŭt tàm xã bơh kơnhoàl Đăk Tô mờ Đăk Hà. Mpồl lơh broă sền gàr lơh kơnòl sền gàr tàm anih bal mờ kuang bàng geh gơnoar tàm xã gam geh broă tus bal bơh ală cau tàm mpồl lơh broă mpồl bơtiàn rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 bàr ƀòn geh lơh anih sền gàr. Khà sền gròi tàm 2 anih sền gròi kòp gơtờp xã pà gŏ, bơh tàm nggùl nhai 5 tus bồ nhai 9 geh rơlao 4 rơbô 600 nă làng bol mŭt tàm ù tiah xã bơh xã Đăk Mar, kơnhoàl Đăk Hà mờ xã Pô Kô, kơnhoàl Đăk Tô. Jơnau yal bơh tơl nă cau geh cih tơl ngan là hìu, ƀòn ơm kis, sồ điện thoại mờ bơta duh să jan tàm tŭ lòt gan anih sền gàr. Ồng Lê Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hơ Moong pà git, nàng tơnguh uă cồng nha broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, bal mờ broă geh sùm broă sền gàr 2 anih gròi sền ngai kung bè mang, gơnoar atbồ xã neh ai tơngŏ broă pal tơnguh jơnau git wă tàm broă rơcang sơndră mờ kòp làng bol in: “Xã Hơ Moong làng bol kòn cau geh rơlao 90% den tàng là broă lam sồr geh uă ngan. Tàm 1 jơ tus 2 jơ tàm anih pờ tơlik jơnau đơs geh đơs sùm. Gam tàm ală ƀòn geh loa ntrờn xã ai, Mpồl lơh broă ƀòn cèng loa nàng yal sùm. Tus tŭ do den jơnau git wă tàm làng bol neh uă ngan”.

Dùl hìu tàm ƀòn Plei Rơ hai II, sơnah ƀòn Lê Lợi, ƀòn dờng Kon Tum lơh jăt broă tam cah is tàm hìu nàng sơndră mờ kòp Covid-19

Bal mờ mpồl lơh sơnơm, ling klàng, kuang àng tàm tiah sơnrờp tam dră mờ kòp, tus tŭ do tàm ală ƀòn, mpồl ƀòn tàm càr Kon Tum neh crơng gơs rơlao 2 rơbô 800 Mpồl lơh broă mpồl bơtiàn rơcang sơndră mờ kòp Covid-19. Tơl mpồl lơh broă geh bơh 2 tus 3 nă cau là kuang bàng ƀòn, mpồl ƀòn, ală mpồl lơh broă, cau lơh broă nùs nhơm dong kờl mờ geh kơnòl lơh broă bơh 30 tus 50 hìu. Mò Y Dim, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Pxi, kơnhoàl Đăk Hà pà git, broă tơnguh geh gơnoar bơh ală mpồl lơh broă tàm mpồl bơtiàn tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm ală ƀòn là kuơ màng ngan: “Ală mpồl lơh broă rơcang sơndră mờ kòp do pah ngai geh kơnòl lòt sền gròi jơh ală ƀòn tàm xã. Ală mpồl lơh broă pơgồp bal mờ Kuang àng sền gàr broă lik lòt tàm mpồl bơtiàn ờ pơn chèo. Gròi sền nền nòn ală làng bol bơh bơdìh càr rê tus. Atbồ nền nòn di jăt mờ jơnau bơto sồr làng bol tàm broă lơh kloh niam tiah kis. Tàm hìu geh dà rào tê lơh kloh vi khuẩn. Làng bol ờ geh tơl priă nàng blơi dà rào tê den bol añ kung bơto sồr làng bol blơi sơƀong mờ rào tê sùm mờ sơƀong hơ̆ sồng bè broă pơn chèp tai kung bơto sồr nền nòn sơl”.

Tus tŭ do, tàm càr Kon Tum, jơh ală cau gơtìp kòp Covid-19 ndrờm neh geh tam cah is tơn tơnơ̆ mờ tŭ rê tus tàm càr mờ càr Kon Tum tŭ do là mìng dùl càr tàm Tây Nguyên ờ hềt geh cau gơtờp mờ kòp tàm mpồl bơtiàn. Nàng gàr niam cồng nha gròi sền kòp gơtờp, bal mờ broă pơn jăt tai tơnguh mpồl lơh broă tus tàm ală anih sền gròi tềng mpồng mŭt tàm càr nàng kơrian kòp gơtờp tàm càr, càr Kon Tum kung gam pơn jăt tai lơh mờ lơh tai uă ƀòn ờ do ờ dă nàng rài kis làng bol kờñ rê bè ờs pa wơl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định