Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/12/2021

VOV4.K’ho - UɃÑZ càr Dăk Lăk pa tơlik sră nggal bè broă tơrlòng ai rê bơh hìu sơnơm gờñ gơwèt mờ cau gơtìp kòp Kovid-19 neh cit tơl 2 ding sơnơm vaccine mờ cồng nha xét nghiệm ờ gŏ mờ kòp.

                   Ƀòn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dăk Lăk gam tơrlòng sơm kòp cau F0 tàm hìu
Jăt mờ hơ̆, UɃÑZ ai: tơnơ̆ mờ 7 ngai bơh tŭ geh cồng nha xét nghiệm RT-PCR ờ gŏ mờ kòp tàm hìu sơnơm, ală cau F0 neh cit tơl 2 diang sơnơm vaccine, geh jun rê sơm kòp tàm hìu. Tềng đăp măt, tơrlòng do geh lơh jăt mờ ală cau F0 ờ geh tơngŏ mờ kòp ha là geh tơngŏ ờ jroă. UɃÑZ càr càr jào Sở Y tế bơto sồr, sền gròi, atbồ broă lơh jăt bơh ală mpồl lơh broă, ală kơnhoàl, thị xã, ƀòn dờng tơl niam di mờ kơrnoăt neh geh ai.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định