Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Lơh jat jơnau hòi jà bơh Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam mờ Chính phủ dê, Công đoàn Bộ Xây dựng neh lam lơh srơh dong kờl mờ hòi jà tă pơgồp geh 1 tơmàn đông nàng pơgồp bơnah sơndră kòp Covid-19. Do là tă pơgồp ngan ngồn, geh kuơ bơh ală kuang bàng, cau lơh broă Bộ Xây dựng, mờ nùs nhơm “sơndră kòp bè sră wơl bol sò tơm”, bơhiàn bơh jŏ jơi bơtiàn dê “tàm dong kờl, tàm kờñ gơboh bal”, bơta tam klac tàm mpồl bơtiàn.

Dờp bơta tă pơgồp, dong kờl kes priă sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 bơh kuang bàng, cau lơh broă gah Xây dựng dê, Bí thư Đảng dà lơgar, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam ồng Đỗ Văn Chiến jơh nùs ưn ngài bơta tă pơgồp bơh ală cau lơh broă dê neh dong kờl kes priă; mờ kung hơ pơrgon ngui kes priă di jơnau kờñ, geh cồng nha ngan ngồn, ngan là drơng kơnòl broă cit sơnơm vaccine ai ală cau lơh broă, cau rƀah, ală cau ờ pràn tàm mpồl bơtiàn, tàm tiah sar lơgar ngài in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định