Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Dờp jơnau jà bơh Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam dê, ồng Lloyd Austin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còp ngan ngồn lơgar Việt Nam bơh ngai 28 tus ngai 29 nhai 7 do. Jat cau sơ pơ̆ bơr Bộ Ngoại giao Việt Nam, mò Lê Thị Thu Hằng đơs, dơ̆ lòt còp Việt Nam bơh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dê pơn jat tai pơgồp bơnah sơlơ tơnguh git gơp lơh bơyô, pin dờn đah làng bol mờ ling klàng 2 lơgar, lam lơh jat ală tơngume lơh broă bal tàm gah sền gàr dà lơgar neh kĭ đah 2 Bộ Quốc phòng mờ jơnau ring bal bơh kuang đơng lam bồ dờng màng 2 lơgar dê, pơgồp bơnah tàm tơngume lơh broă bal tơl làm Việt Nam mờ Mỹ.

Lài mờ tŭ ồng Lloyd Austin tus Việt Nam, Mỹ neh jàu geh cồng nha 3 tơlak ding sơnơm vaccine Moderna ai lơgar Việt Nam in bơh broă lơh COVAX. Ồng Lloyd Austin, 67 sơnam, là tướng 4 sơmañ neh geh tŭ drơng broă tàm ling tam lơh ù gờl lơgar Mỹ. Ồng là Bộ trưởng Quốc phòng kơltau jù sơn rờp tàm rài kah yau lơgar Mỹ dê. Ồng geh tơn pồ tàm ngai 22/1/2021, mìng 2 ngai tơnơ̆ tŭ ồng Joe Biden gơ gơs Kuang atbồ lơgar Mỹ.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định