Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 12/5, Bộ Kuang àng bơyai lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet pơlam lơh jat, jàu kơnòl broă mờ geh jơnau đơs ai cau lơh broă sền gàr lơngap lơngai, ờdo ờdă ngai tĕ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026.

Tus bal mờ đơs đơng lam pơrjum, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar ồng Vương Đình Huệ đơs niam ală cồng nha, bơta rơcang lài, bơta lơh ngan bơh jơh gùt mpồl kuang àng làng bol mờ ală mpồl lơh broă dê tàm broă lam lơh ală broă sền gàr lơngap lơngai ờdo ờdă ngai tĕ khà- Ngai chờ bơh jơh gùt làng bol dê, drơng bơyai lơh geh cồng nha dơ̆ tĕ khà. Ồng Vương Đình Huệ đơs nền pal pơn jat tai pơlam lơh jat uă bè bơta kuơmàng bơh broă lơh sền gàr lơngap lơngai, ờdo ờdă dơ̆ tĕ khà.

Bộ Kuang àng pơn jat tai pơgồp bal jơh nùs mờ ală mpồl lơh broă geh gơnoar bơh Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban tĕ khà ală kấp kờp sền nền nòn ală kơnòl broă sền gàr lơngap lơngai, ờdo ờdă mờ drơng bơyai lơh geh cồng nha ngai tĕ khà.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định