Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2015

 VOV4.K’ho - Anih duh broă làng bol càr Dak Lak pa bơyai lơh dơ\ tìp mat mờ ală mpồl lơh sa kă bro tàm càr, kờn yal broă lơh Dơ\ tơngkah 40 nam Tam lơh pha lin Buôn Ma Thuột, tơngklàs càr Dak Lak pơ gồp bal mờ Dơ\ lơh chờ Kơphe Buôn Ma Thuột, dơ\ V, nam 2015 mờ lam sồr ală mpồl lơh sa kă bro tus bal ală broă lơh bơh Dơ\ lơh chờ dê mờ dong kờl priă jền jăt broă lơh mpồl bơtiàn lơh bal. Đơs tàm dơ\ tìp mat, ồng Y Dhăm Ê`uôl kuang jăt jơng atbồ Anih duh broă làng bol càr Dak Lak, mơkung là Kuang atbồ Mpồl đơng lam Dơ\ lơh chờ cih dờp mờ ưn ngài bơh lơh bal mờ dong kờl priă jền bơh ală mpồl lơh sa kă bro dê tus mờ Dơ\ lơh chờ. Mơkung, kơ\p kờ` ală mpồl lơh sa kă bro tàm càr Dak Lak, mờ cau tờm là mpồl lơh sa kă bro kơphe pơn jăt tai dong kờl priă jền kung bè tus bal tàm ală broă lơh bơh Dơ\ lơh chờ dê, kờ` lơh geh bơta li la mờ uă ngan ai ală cơldu\ ràng tăc phan in tàm Dơ\ lơh drà- Ràng tơlik mìng gah lơh kơphe lơm. Bơh hơ\, pơ gồp bơnah yal tơngi\t rùp să kơphe Dak Lak tus mờ jơh ală ù tiah bòn lơgar tàm gùt lơgar mờ tàm dunia.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định