Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2015

VOV4.K’ho - Ồng Jens Toyberg-Frandzen kuang dong broă Kuang atbồ Anih duh broă dunia bè ală bơta gùng dră bal, tàm ngai òr nao 15/01, sồr ngan ală cau dong kờl priă jền mu\t lơh jơnau pơrgon hơ tă pơ gồp tàm kes priă bơ\t bơtàu wơl dòr bơ nơm Gaza in tơ nơ\ dơ\ tam lơh đah Israel mờ Srơh Hamas cau Palestine dê tàm kàl duh nam lài. Tơ nơ\ dơ\ tam lơh, pơgăp 100 rbô hìu làng bol Palestine tàm dòr bơ nơm Gaza pal ơm kis ing tàm ală hìu gơtìp aniai ờdiơng uă mờ dùl ết krơi is. Nam lài, tàm pơrjum tàm Cairo, lơgar Ai Cập, ală cau dong kờl priă jền dunia hơ tă pơ gồp 5 tơmàn 400 tơlăc dolar bơ\t bơtàu wơl dòr bơ nơm Gaza, mơya tus tu\ do, broă dong kờl priă jền kung gam mìng geh ai dùl ết mờ rah rài ngan. Đơs tềng đăp Mpồl cribơyai sền gàr ngăp lơngai anih duh broă dunia, ồng Jens Toyberg-Frandzen đơs: Jơnau jal mhar ngan rlau jơh là ală cau dong kờl priă jền uă ngan là ờ hềt lơh jăt jơnau neh hơ mờ khi neh hơ pơgăp mờ do 3 nhai tàm pơrjum Cairo. Jơnau hơ\ neh lơh kơria` uă ngan tus bơta pràn jak gơnuar atbồ kòn cau Palestine, anih duh broă dunia mờ ală mpồl ndai tàm broă lơh ngan bơ\t bơtàu wơl tàm dòr bơ nơm Gaza.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định