Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Tàm dơ̆ lòt còp Paris, Ngoại trưởng Anh mờ Ngoại trưởng lơgar Tây neh ring bal kĭ hơ dùl Hiệp ước Lơngăp lơngai gùng dà lềng pa đah lơgar Anh mờ Tây. Tàm jơnau yal mờ cau lơh băo ngan ngồn, Ngoại trưởng Anh ồng Dominic Raab đơs, broă kĭ hơ Hiệp ước Lơngăp lơngai Gùng dà lềng Anh mờ Tây pa geh lơh kơ̆ kơl jăp bơta tơl pràn bơh 2 gah dê tàm broă bal mờ gơ̆p tam dră wơl mhar mờ geh cồng nha tềng đăp ală bơta pơhìn sò tơm iơh bơsak tàm yờñ dà lềng Manche tàm tơrbŏ bal đah 2 lơgar.

Jăt mờ hơ̆, Hiệp ước pa geh bal ală bơta pơrgon ai gơnoar lơgar Anh mờ Tây in tàm yal tơngĭt bal jơnau ndơ̆p ndơr gơrềng tus bơta pơhìn neh geh lài, nàng kờñ bơ̆t bơtàu gùng dà broă lơh tam dră wơl mhar mờ geh cồng nha rlau gơwèt mờ ală dơ̆ sò tơm iơh bơsak. Jăt Broă rơndăp lơh, Hiệp ước geh ai ngui tơnơ̆ tŭ jơh bal 2 dà lơgar do sền swì ring bal ngan ngồn tàm lồi nam do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định