Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/7/2020

VOV4.K’ho- Bạch hầu là dùl bơta bơtờp vi khuẩn, gơtùi kơryan geh bơta do bơh broă ci\t sơnơm rcăng sơndră kòp. Bơta sồt [ơ\ tàm gùng tă nhơm halà tềng anih muh lơh gơlik tăp dà kuh, mờ tu\ geh tàm tiah thanh quản halà khí quản digơlan lơh gơlik tă nhơm rơhềp mờ gơkòl. Gơtìp tềng muh digơlan lơh kòn dềt gơhòr mhàm muh. Phan khih bạch hầu lơh gơlik lơng puăc să, as sồt puăc nùs, gơlam tus bơta chơ\t să.

Tu\ do, neh geh sơnơm nàng sơm kòp bạch hầu, mơya, tàm tơngai gơbàn kòp, kòp bạch hầu digơlan lơh aniai tus nùs, leh mờ ală ơră tơngoh bơh cau kòp dê. Mờ tàm tu\ sơm kòp tơn, kòp bạch hầu digơlan lơh gơlik bơta chơ\t să bal mờ khà 3% ală cau bơtờp kòp bạch hầu chơ\t să, khà do gam jơnhoa rlau tàm kòn dềt hơđơm 15 sơnam.

Lài mờ tu\ geh sơnơm kháng sinh, bạch hầu là dùl bơta kòp gơbàn uă tàm kòn dềt. Ngai do, bơta kòp do ờ go\ di mìng gơtùi sơm bời geh mờ gam gơtùi rcăng sơndră geh gơ bơh broă ci\t sơnơm vaccine.

Vaccine kòp bạch hầu sùm geh pơgồp bal mờ sơnơm vaccine kòp uốn ván mờ kòp bơsiă iar, tàm broă lơh ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp dà lơgar lơi ai kòn dềt in. Sơnơm vaccine kòp bạch hầu geh cồng nha tàm broă kơryan kòp bạch hầu. Mơya digơlan geh bàr pe bơta gơ aniai dùl êt. Bàr pe bơta gơ aniai digơlan gơtìp sồt să dùl êt, `ìm bơthi\, gơdan bi\c halà jê tềng anih ci\t tơnơ\ tu\ ci\t.

Tơnơ\ tu\ neh jơh lơh gơs broă ci\t sơnơm vaccine tàm kòn dềt, cau pràn kơldang kung pal ci\t wơl sơnơm vaccine kòp bạch hầu nàng dong gàr bơta pràn sơndră kòp. Hơ\ là tài bơh bơta pràn sơndră kòp gơ wèt mờ kòp bạch hầu gơmù rơhời jăt tu\ tơngai.

Kơnòm dềt geh ci\t wil tơl jăt jơnau bơto sồr lài mờ tu\ 7 sơnam den pal geh ci\t dùl ding tai tàm pơgăp bơh 11 tus 12 sơnam. Dơ\ ci\t tai pơn jăt tai geh sồr 10 nam tơnơ\, tơnơ\ hơ\ cit wơl tơnơ\ pơgăp tu\ tơngai 10 nam. Ci\t wơl tai gơ kuơmàng ngan dilah cau pràn kơldang lòt tus tàm ală tiah sùm gơbàn kòp bạch hầu.

Ală cau geh pơhìn bơtờp kòp bạch hầu, tàm hơ\ geh:

Kơnòm dềt mờ cau dờng ờ geh ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp bạch hầu.

Ală cau kis tàm anih geh gal cau halà anih [ơ\ [ơl.

Khăt dùl nă cau lơi lòt nhơl tus dùl anih gam geh kòp bạch hầu.

Kòp bạch hầu kung gam gơbàn uă sơl tàm ală lơgar gam bơtàu tơnguh tiah khà ci\t sơnơm rcăng sơndră kòp ờ uă. Tàm ală tiah ci\t sơnơm vaccine bạch hầu ờ hềt go\ di là ku\p bơklơn ir den bơta kòp do mìng là bơta pơhìn gơ wèt mờ ală cau ờ hềt geh ci\t sơnơm rcăng sơndră kòp halà ci\t sơnơm rcăng sơndră kòp ờ wil tơl, ală năc dunia lòt nhơl halà ơm rềp, tam tìp mờ ală cau tus bơh ală lơgar ờ huan bơtàu tơnguh.

Làng bol mờ gơ\p bơyô pal kah cit sơnơm rcăng sơndră kòp wil tơl ai he in mờ oh kòn he dê in nàng rcăng sơndră bơta kòp do.

Jăt Báo Pràn kơldang să jan mờ Rài kis- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định