Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/11/2021

VOV4.K’ho - Tus ngai òr (22/11), càr Lâm Đồng neh tơnguh khà cit tơl 2 ding sơnơm vaccine ai cau bơh 18 sơnam geh rơlao 80%.Tŭ do, càr Lâm Đồng neh cit rơlao 1 tơlăk 713 rơbô 851 ding sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 ai làng bol in.

Tàm hơ̆, geh rơlao 946 rơbô ding là ding dơ̆ 1 mờ rơlao 767 rơbô 700 ding là ding dơ̆ 2, geh khà tơl sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 ding dơ̆ 1 là 99,03% mờ cit tơl 2 ding là 80,35% ai làng bol gơwèt mờ cau bơh 18 sơnam rơlao hờ đang in. Tŭ do, càr Lâm Đồng gam lơh ngan chồl pràn broă cit sơnơm, lơh ngan ai khà geh cit tơl sơnơm vaccine ding dơ̆ 1 geh 100% khà kờp làng bol tàm sơnam bơh 18 sơnam rơlao hờ đang tàm lồi nhai 11 do. Bơdìh hơ̆ tai, càr Lâm Đồng kung neh ai rơndăp broă cit sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm poh do ai mpồl cau bơh 16 sơnam tus hờ đơm 18 sơnam in. Tềng đăp măt, geh lơh jăt broă cit 21 rơbô 300 ding sơnam vaccine ai kơnòm bơsram tàm 38 hìu bơsram cấp 3 mờ hìu bơsram broă lơh tàm 5 kơnhoàl, ƀòn dờng tàm càr in.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định