Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Ngân hàng Chính sách xã hội pa pà git, lam lơh bơnah broă dong kờl 26 rbô tơmàn đông bơh Chính phủ dê, tàm hơ̆ mìng is ngân hàng kong kơnòl tă 7 rbô 500 tơmàn đông, tus tŭ do, Ngân hàng neh dờp sră nggal lơh sir bơh 13 mpồl lơh sa kă bro tàm càr Bắc Giang mờ jơnau kờñ càn 44 tơmàn đông nàng tơm priă nhai 13 rbô nă cau lơh broă in. Tàm khà do, Ngân hàng Chính sách xã hội càr Bắc Giang neh ring bal sră nggal bơh 4 mpồl lơh sa kă bro dê, càn khà priă 21 tơmàn đông nàng tơm priă nhai nhai 7 ai rlau 6 rbô nă cau lơh broă in. Tàm ngai 28/7, geh tai 10 tiah ring bal sră nggal càn priă bơh 39 cau tờm ngui cau lơh broă dê mờ kờp jơh khà priă tă ai càn là 43 tơmàn đông. Bơdìh mờ ai càn priă tơm priă nhai ai cau lơh broă gơtìp ơm lơh broă tài gơ rềng bơh kòp Covid-19 dê in, mpồl lơh sa kă bro gam geh càn nàng bơtàu tơnguh wơl lơh sa, kă bro.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định