Dân ca: Êđê

Thể hiện: Aduôn Khuen

Ƀuôn Kla, xã Êa Ana, kơnhoàl Krông Ana, càr Dak Lak

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định