Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2021

VOV4.K’ho- Mpồl Lơh sơnơm Dunia (WHO) gam sồr ngan mpồl bơtiàn dunia pal lời uă bơta sền gròi rlau tai tus mờ mpồl cau lơh broă gah lơh sơnơm tàm tơngai gơbàn kòp dờng Covid-19 neh lơh chơ̆t gĭt nđờ jơ̆t rbô nă cau lơh sơnơm tàm tiah lam lài tam dră mờ kòp. Tàm tŭ uă dà lơgar gam rơhời dờp bơta geh ngan pal “ơm kis bal” mờ Covid-19 den broă lơh ngan lơh gơlik mờ tam pà bal vaccine ndrờm bal tàm gùt plai ù gơlik gơs wơl sơlơ kờñ ngan rlau mờ tŭ lơi jơi. WHO kung kờp dŭ geh gĭt nđờ tơlak nă cau tàm khà 135 tơlak nă cau lơh sơnơm ờ hềt geh cĭt vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19. Tàm tơngai bơh nhai 01 nam lài tus nhai 05 nam do, pơgăp 80 rbô tus 180 rbô nă cau lơh sơnơm chơ̆t tài bơh kòp Covid-19 pà gŏ bơta ngòt rơngơ̆t ngan bơh kòp dờng dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định