Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2022

VOV4.K’ho- Ngai 21/01, Anih lơh broă sùm Anih Jơnau đơs Việt Nam tiah Tây Nguyên pơgồp bal mờ hìu bơsram kao đẳng Niam chài Đơs crih tam ya càr Dăk Lăk, Kông ty Trác ñiệm Hữu hạn lơh rbàng gùng Hoàng Nam neh jàu phan pà ai ƀòn Bhôk, xã Yang Tao, kơnhoàl Lăk in di dơ̆ sa tềp bơhiàn Ñâm Zần 2022.

Mờr 100 bơnah phan, tơl bơnah 10 kĭ phe mờ priă neh geh jàu ai ală hìu bơnhă rƀah tàm ƀòn Bhôk in, do là ƀòn lơh oh mi bal mờ Anih lơh broă sùm Anih Jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên. Kờp jơh priă ală bơnah phan pà là rlau 20 tơlak đong. Ồng Y Al Trei, Kwang ătbồ ƀòn Bhôk pà gĭt, ƀòn Bhôk neh lơh oh mi bal mờ Anih lơh broă sùm Anih Jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên rlau 10 nam do, tàm jơh gùt tŭ tơngai hơ̆, tàm ală dơ̆ lơh chờ, sơnam pa, sa tềp, anih lơh broă lơh oh mi bal neh lòt còp, pơndờm pơnđiang, dong kờl lơh hìu ơm mờ pà phan ai làng bol tàm ƀòn in. Bơta do neh dong làng bol chờ hờp mờ pin dờn tàm bơta tam klăc, bơta tam pà bal bơh Anih lơh broă lơh oh mi bal dê lời ai ƀòn in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định