Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Ngai 24/01, lơgar Kak tiểu vương quôk Arab Thống Ñât pà gĭt, neh cuh kơryan bàr nai phàu ồs gar phàu hạt ñân tàm cuh tàm càr lơgar Abu Dhabi. Do là dơ̆ cuh phàu ồs pa ngan rlau jơh tơnơ̆ dơ̆ sò tơm ndai tàm poh lài lơh 3 nă cau chơ̆t mờ 6 nă cau gơtìp sồt să, lơh gơguh kal ke tàm làm gùt ù tiah Vùng Vịñ.

Jăt Ƀộ trưởng Ƀộ Quôk phòng lơgar Kak tiểu vương quôk Arab Thống ñât yal, bàr nai phàu ồs gơtìp cuh kơryan tơrlah tơrling jơh tơn tềng hơđang kơlwàng trồ, ală nsàng bơcah gơdùh rah rài gùt dar càr lơgar Abu Dhabi lơh 2 nă cau lơgar ndai gơtìp sồt să. Dơ̆ cuh kơryan phàu ồs kung lơh broă lơh tàm ƀlàng rơndeh par dunia tàm càr lơgar gơtìp gơkòl ờ gơtùi lơh broă tàm rlau dùl jiơ đong hô. Ƀộ Quôk phòng lơgar do đơs nền, rơcăng tam dră wơl mờ khăt dùl jơnau pơhìn lơi kung bè geh lơh jăt jơh ală broă lơh dilah kờñ nàng sền gàr dà lơgar.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định