Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho- Gơnoar atbồ tàm tiah Galicia hờ đah tô lơgar Tây Ban Nha ngai 05 nhai 7 neh tơl^k kơrnoăt kơrian dùl tiah geh 70 rơbô nă làng bol tàm tiah do tơnơ\ mờ tu\ kòp Covid-19 gơbàn wơl. Do là tiah gam sền go\ broă gơbàn wơl bơh kòp Covid-19 tu\ kờp geh tus mờr 200 nă cau gơtìp pah ngai tàm 2, 3 ngai do, geh sền là gơrềng tus mờ ờ uă tiah kòp tàm ală hìu `ô sa tàm tiah do.

Bơdìh lơgar Tây Ban Nha, geh ờ uă lơgar tàm châu Âu ndai kung gam pal sền go\ bơta gơbàn wơl ờ su\k ngan tàm ală tiah kòp. Tàm lơgar Anh, Chính phủ bơh Thủ tướng ồng Boris Johnson tơl^k kơrnoăt geh sùm ală broă kơrian tàm [òn dờng Leiceter mờ rơlao 300 rơbô nă làng bol bu\ lah jăt rơndăp broă bơh bồ poh do, lơgar Anh geh pơn jăt tai pờ wơl uă broă lơh sa tàm gùt lơgar. Lài mờ hơ\, tàm lơgar Đức, gơnoar atbồ [ang đah tô Rhine-Westphalia kung neh pal kơrian wơl dùl tiah geh rơlao 600 rơbô nă làng bol tài ală tiah gơbàn kòp Covid-19 gơbàn wơl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định