Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/6/2022

 VOV4.K’ho- Nhai lơh broă tài kơnòm dềt gam geh lam lơh tàm làm gùt ală tiah tàm gùt lơgar. Ală tiah, anih lơh broă, mpồl lơh broă... neh mờ gam bơyai lơh ală broă lơh ngan ngồn nàng kờñ at tê bal sền gròi, bơto bơtê mờ sền gàr kơnòm dềt; lời tơl bơta sền gròi ai kơnòm dềt in, ngan là ală kơnòm dềt geh rài kis kal ke. Jơnau kờñ bơh broă lơh do dê kờñ cèng tus kơnòm dềt in dùl kàl rlô bơkăng chờ hờp, niam bơnĕ, ờdo ờdă mờ geh kuơ.

Càr Gia Lai tŭ do geh rlau 451 rbô nă kơnòm dềt hơ đơm 16 sơnam. Tàm hơ̆, kơnòm dềt geh rài kis kal ke là rlau 5 rbô 300 nă (geh kơnòm dềt kòn đời, kơnòm dềt gơtìp sang tĕ, kơnòm dềt ờ geh cau ròng siam, kơnòm dềt kuet kơlte). Bulah bè hơ̆, tus tŭ do pa geh rlau 3 rbô 190 nă kơnòm dềt geh rài kis kal ke geh dờp bơta dong kờl pah nhai.

Mờ tơngume “At tê bal sền gàr kơnòm dềt, geh jơnau đơs tĕ nàng rơcang sơndră lơh aniai, pù pờng kơnòm dềt”, Nhai lơh broă tài kơnòm dềt nam do tàm càr Gia Lai nàng kờñ sơlơ tơnguh jơnau git wă, bơta chài kơnòm dềt, hìu bơnhă, mpồl bơtiàn dê bè at tê bal sền gàr kơnòm dềt; di tŭ yal tơnggit, lah yă ală broă lơh lơh aniai, pù pờng, rồn bơklơn kơnòm dềt lơh broă; pờ ală ơdŭ pơlam kơnòm dềt bè bơta chài kis, bơta chài sền gàr is, rơcang sơndră lơh aniai, rềs àr sồt să mờ ală broă geh gơ rềng.

Bơdìh hơ̆ tai, Nhai lơh broă tài kơnòm dềt tàm càr Gia Lai wèt tus broă gàr niam kàl rlô bơkang ờdo ờdă mờ uă broă lơh pơlam tàp, nhơl ñŏ, lơh prài bồ tơngoh; hòi jà ală mpồl bal, cau dùl nă să tă pơgồp bal dong kờl ai kes priă kơnòm dềt geh rài kis kal ke, kơnòm dềt ờ sô in. Ồng Lò Xuân Trường, ơm tàm thôn 6, xã Gào, ƀòn dờng Pleiku đơs: “Kơp kờñ ală kwang đơng lam bồ, ală anih lơh broă, mpồl, gah broă lơh, mpồl cau gơtùi lơh gơlik bơta niam dong kờl ală sau uă rlau tai nàng ală sau in sơrlèt gan bơta kal ke nàng geh rài kis bè ală kơnòm dềt ndai. Añ kơp kờñ ngan ală broă lơh tài kơnòm dềt bơh càr Gia Lai dê lam lơh bè tŭ do gơtùi gơ rề uă tus ală kơnhoàl, xã, ală tiah kềng gah dà lềng, tiah nhàr dà lơgar nàng lơh gơlik bơta niam ai jơh ală kơnòm dềt geh rài kis kal ke geh brồ guh tàm rài kis”.

Di dơ̆ do, kes priă sền gàr mờ dong kờl kơnòm dềt càr Gia Lai neh jàu pà 30 bơnah priă dong kờl bơsram ai kơnòm dềt geh rài kis kal ke tàm càr in. Ală mpồl lơh broă, mpồl lơh sa kă bro, cau geh nùs nhơm niam neh tă pơgồp, dong kờl kes priă sền gàr mờ dong kờl kơnòm dềt càr Gia Lai rlau 300 tơlak đông.

Nhai lơh broă tài kơnòm dềt tàm càr Lâm Đồng gam geh lơh mờ uă broă lơh tờm bè: lùp còp, pà phan ai kơnòm dềt tàm ală anih dong kờl mpồl bơtiàn tàm càr in; jàu priă dong kờl bơsram ai ală oh dềt in; lam lơh ală broă lơh hòi jà mpồl bơtiàn tus bal dong kờl kơnòm dềt rƀah, kơnòm dềt jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau, kơnòm dềt geh rài kis kal ke, kơnòm dềt gơtìp gơ rềng tài bơh kòp Kovid-19 in... Di dơ̆ do, Kông ty Kổ phần Tập đoàn Hoa Sen neh jàu pà 1 tơmàn đông ai Kes priă sền gàr mờ dong kờl kơnòm dềt càr Lâm Đồng, Mpồl Dillon International jàu 100 bơnah priă dong kờl bơsram (tơl bơnah geh 1 tơlak đông) ai kơnòm dềt geh rài kis kal ke bơh kơnhoàl Dà Huoai dê in.

Lơh jat Nhai lơh broă tài kơnòm dềt nam do, Đoàn ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar neh lam lơh ală broă lơh kàl rlô bơkăng lời ai kơnòm dềt in bal mờ uă mpồl broă lơh, pơgồp bal mờ ală broă lơh lam lài lơh broă dong kờl is bơh đoàn viên ơruh pơnu dê tàm broă lơh ơruh pơnu lơh broă dong kờl is kàl rlô bơkang, chồl pràn lam lơh ală broă lơh rơcang sơndră bŭ dà tàm kơnòm dềt, lơh ală sơntèk re dà, pờ ală ơdŭ bơto re dà ờ sa priă kơnòm dềt in. Bi Nguyễn Phạm Duy Trang, Ƀí thư Đoàn dà lơgar, Củ tịc Hội đồng đội dà lơgar pà git: “Kàl rlô bơkăng nam do, Đoàn dà lơgar mờ ală kâp ƀộ đoàn, đội bơt bơtàu mờ jàu pà 1 rbô anih nhơl ñŏ ai ală kơnòm dềt tàm làm gùt ù tiah dà lơgar dê in; jàu pà 140 sơntèk re dà làm bă tiah mờ kơ̆ dùl bă tiah nàng lam lơh broă lơh rơcang sơndră rềs àr sồt să mờ bŭ dà tàm kơnòm dềt; lơh niam wơl rlau 700 nơm hìu jă brê kung bè lơh pa 300 nơm hìu jă brê tàm ală hìu bơsram tàm ală tiah kal ke, lơh mờ jàu pà rlau 250 nơm hìu khăn quàng pơrhê ai ală kơnòm dềt geh rài kis kal ke in”.

Ƀộ trưởng Ƀộ Lao động Thương ƀiñ mờ Xã hội ồng Đào Ngọc Dung pà git, tàm gah sền gàr kơnòm dềt, gùt lơgar neh tơrgùm lam lơh uă broă lơh, kơnòl broă, broă rơndap lơh rơcang sơndră pù pờng, lơh aniai kơnòm dềt; rơcang sơndră rềs àr, sồt să kơnòm dềt; ală broă lơh rơcang sơndră, tơrmù ƀà bơta gơ rềng bơh trồ tiah lơh aniai, tam gơl trồ tiah dê tus kơnòm dềt, sền gàr kơnòm dềt tàm internet, sền gròi kơnòm dềt geh rài kis kal ke: “Bơh Nhai lơh broă tài kơnòm dềt nam do, bol hi kơp kờñ tơl nă mè bèp, ồng mò, tơl hìu bơnhă pal git loh kơnòl ròng siam, gròi sền, bơto bơtê, sền gàr kơnòm dềt, at tê bal bơt bơtàu hìu bơnhă ờdo ờdă, sùm sền gròi, jat sền gàr niam ờdo ờdă ai oh kòn he in, rơcang sơndră pù pờng, lơh aniai kơnòm dềt, rềs àr, sồt să, rơcang sơndră bŭ dà kơnòm dềt. Tơl nă cau mờ mpồl bơtiàn geh jơnau đơs tĕ, jơh nùs git gŏ, yal tơnggit, lah yă broă lơh lơh aniai kơnòm dềt tus ală anih lơh broă geh gơnoar. Ală broă lơh tìs gơnoar kơnòm dềt, ngan là lơh aniai kơnòm dềt pal geh anih lơh broă geh gơnoar mờ gơnoar atbồ kâp hơ đơm bơsong di tŭ ngan rlau jơh, kràñ cê ngan rlau jơh mờ gàr niam dong kờl tài ală bơta kuơ niam ngan rlau jơh ai kơnòm dềt in. Rlau mờ tŭ lơi jơh, tơl ƀộ, gah broă lơh, kâp ủy, gơnoar atbồ ală kâp pal geh bơta lơh ngan uă rlau tai, rơcang lài pơgồp bal lam lơh ring bal mờ di tŭ ală gùng dà, broă lơh tàm bơsong ală broă kơnòm dềt”.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định