Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Ngai 27/6, di tơngkah kir sơnrai 71 nam Ngai crơng gơs Đảng Làng bol Campuchia (CPP), tơngkah kir sơnrai 55 nam ngai lơh git gơp lơh broă bal Việt Nam- Campuchia, Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng neh cribơyai tàm điện thoại mờ Củ tịc Đảng Làng bol Campuchia, Thủ tướng Cíñ phủ lơgar Campuchia ồng Hun Sen.

Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng cribơyai tàm điện thoại mờ Củ tịc Đảng làng bol Campuchia, Thủ tướng Cíñ phủ lơgar Campuchia ồng Hun Sen

Tàm dơ̆ cribơyai tàm điện thoại, 2 nă kwang đơng lam bồ neh cribơyai bè broă bơh tơl Đảng, tơl lơgar dê, ai tơnggŏ bơta chờ hờp bè git gơp lơh broă bal đah Việt Nam mờ Campuchia ngai sơlơ geh gàr kơ̆ mờ bơtàu tơnguh tàm jơh ală bơta, cèng wơl bơta kuơ ngan ngồn ai làng bol 2 lơgar in. 2 nă kwang đơng lam bồ đơs nền geh bal mờ gơp sền gàr, tơnguh git gơp lơh broă bal 2 lơgar niam bơnĕ mờ ring bal pơn jat tai pơgồp bal jơh nùs, tơnguh git gơp lơh broă bal jat ală gùng dà mờ 2 gah neh ai tơlik.

Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng pin dờn, tềng đap bơta đơng pơlam tài lơngăp lơngai bơh bơtau lơgar Campuchia ồng Norodom Sihamoni dê, bơta đơng lam bơh Thượng viện, Quôk hội, Cíñ phủ Campuchia dê mờ gơnoar broă tờm là đảng CPP bơh Củ tịc CPP, Thủ tướng Hun Sen atbồ, làng bol Campuchia geh pơn jat tai ai geh uă cồng nha pa, dờng màng rlau tai tàm broă lơh sền gàr, bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh dà lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định