Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho - Di tàm dơ̆ pơrjum dờng gùt lơgar dơ̆ 08 bơh Đảng Cộng sản lơgar Cu-ba bơyai lơh geh cồng nha niam bơnĕ, Tổng Bí thư ồng Nguyễn Phú Trọng neh geh dơ̆ cri bơyai tàm điện thoại mờ ồng Miguel Díaz-Canel Bermudez, Bí thư dơ̆ 1 Ban Chấp hành Đảng Cộng sản lơgar Cu-ba, Chủ tịch lơgar Cu-ba.

Tổng Bí thư ồng Nguyễn Phú Trọng neh chờ gờm Đảng Cộng sản lơgar Cu-ba neh bơyai lơh geh cồng nha pơrjum dờng gùt lơgar dơ̆ 08; chờ gờm ồng Miguel Díaz-Canel Bermudez geh Đảng Cộng sản lơgar Cu-ba pin dờn pồ lơh Bí thư dơ̆ 1; tơlĭk nùs nhơm pin dờn Đảng Cộng sản lơgar Cu-ba geh pơn jăt tai đơng lam làng bol lơgar Cuba sơrlèt mờ ală kal ke, tơlòng, lơh geh cồng  ha ală tơngu me broă geh ai, gùng dà broă lơh geh pơrjum dờng dơ̆ 08 geh ai, bơ̆t bơtàu lơgar Cu-ba xã hội chủ nghĩa pas gơs mờ kơl jăp.

Tổng Bí thư ồng Nguyễn Phú Trọng đơs tờm, lơgar Việt Nam sùm sền kuơ mờ kơ̆p kờñ pơn jăt tai lơh niam rơlao tai broă lơh gĭt gơ̆p, lơh bơyô bal bơh bàr Đảng, bàr Dà lơgar Việt Nam mờ Cu-ba; hòi jà tàm tơngai tus, bàr gah pal pơn jăt tai pơgồp bal nền nòn lơh geh cồng nha ală jơnau ring bal dờng màng bơh bàr lơgar, ai broă lơh bal bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Cu-ba geh jrô ơnàng, mùl màl mờ kơl jăp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định