Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/5/2022

VOV4.K’ho- Ngai 26/05, Thường trưk Ƀan Ƀí thư ồng Võ Văn Thưởng neh cribơyai tàm điện thoại mờ ồng Roberto Morales Ojeda- Thường trựk Ƀan Ƀí Thư Đảng Kộng sản lơgar Cuba. Ồng Võ Văn Thưởng neh yal ală cồng nha lơh geh tàm broă lơh rcang sơndră kòp, bơtàu tơnguh lơh sa bơh Việt Nam dê, lơh ngan lơh nền mờ lam lơh jat Nghị quyết Pơrjum dờng dơ̆ 13 bơh Đảng.

Ồng Roberto Morales Ojeda gờm chờ ală cồng nha Việt Nam neh lơh geh tàm tơngai lài, tơngŏ bơta pin dờn bơh bơta đơng lam bơh Đảng Kộng sản Việt Nam dê, làng bol Việt Nam oh mi geh lơh jat geh cồng nha ală jơnau kờñ mờ Pơrjum dờng dơ̆ 13 bơh Đảng Kộng sản Việt Nam dê neh ai tơlik. Ồng Roberto Morales Ojeda kung yal bè ală broă lơh jŏ jòng, broă lơh tàm ală gah tơnơ̆ dùl nam lam lơh jat Nghị Quyết pơrjum dờng dơ̆ 8 bơh Đảng Kộng sản lơgar Cuba dê, gùng dà broă lơh lơh broă mờ lơgar ndai bơh lơgar Cuba dê mờ ală broă lơh lài bơtàu tơnguh lơh sa mờ mpồl bơtiàn tàm tơngai tus.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định