Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Cơldŭ lơh broă Chính phủ pa geh sră nggal yal wơl jơnau đơs đơng lam bơh Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính dê bè broă gròi sền jơi tam gơl să pa Omicron bơh virus Sars CoV-2 dê gam bơtờp mhar ngan tàm uă lơgar tàm dunia.

Nàng rơcang lài gròi sền, rơcang sơndră kòp bơtờp, Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính sồr Bộ Y tế rơcang lài gròi sền nền nòn broă gơlik geh bơh kòp bơtờp dê tài bơh jơi tam gơl să pa Omicron lơh gơlik; sùm cribơyai mờ Mpồl lơh sơnơm dunia nàng git jơnau yal, di tŭ, dipal bè jơi tam gơl să do, bơh hơ̆ ai tơlik ală rơndap broă, broă lơh rơcang sơndră di tŭ, geh cồng nha mờ broă gơlik geh bơh kòp bơtờp dê. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ giao thông Vận tải, Bộ Kuang àng, Bộ Quốc phòng mờ ală Bộ, anih lơh broă geh gơ rềng jat kơnòl broă geh jàu đơng lam ală mpồl lơh broă geh gơnoar sơlơ gròi sền cau tus mờ lòt gan ală lơgar neh git gŏ geh cau kòp bơtờp mờ jơi tam gơl să pa Omicron mut tàm lơgar Việt Nam nàng kơryan jơnau pơhìn mut mờ bơtờp bơh jơi tam gơl să do tàm lơgar he.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định