Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2021

VOV4.K’ho - Mang òr (23/07), Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính neh đơng lam pơrjum pờ tơlĭk tàm internet mờ 21 càr, ƀòn dờng hờ đah jum dà lơgar bal mờ đah jum tàm gùl lơgar gam gơtìp kòp Covid-19 nàng pơn jăt tai chồl pràn rơlao tai broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp.

Thủ tướng pơrjum pờ tơlĭk tàm internet mờ 21 càr, ƀòn dờng hờ đah jum bè broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp

Dơ̆ pơrjum nàng sền wơl bơta kòp tơnơ̆ mờ 5 ngai lơh jăt Chỉ thị sồ 16 tàm 19 càr, ƀòn dờng hờ đah jum dà lơgar mờ lơh jăt nền nòn ngan jơnau sồr ngai 21 nhai 7 bơh Thường trực Ban Bí thư bè pơn jăt tai tơnguh broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19. Thủ tướng sồr ală tiah lơh jăt nền nòn tàm bơta mùl màl, lơh jăt ală kơrnoăt bơh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nền nòn rơlao, pràn kơl dang rơlao, geh cồng nha rơlao. Tàm hơ̆ sồr tơnkah ală broă tam dră mờ kòp gơtờp kuơ màng tŭ do là gam pal rơcang sơndră mờ kòp, tơnguh uă jơnau gĭt wă lơh jăt bơh làng bol tài virus gơtờp bơh kòn bơnus tus kòn bơnus, mờ lơh glài nền nòn tàm broă gròi sền broă lơh jăt ală kơrnoăt tam cah ngài mờ lơh jăt Chỉ thị sồ 16.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định