Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho- Bộ Y tế Lào tàm ngai 14/6 yal, lơgar do geh tai 14 nă cau bơtờp pa kòp Covid-19. Jat Bộ Y tế Lào yal, khà cau bơtờp pa kòp Covid-19 tàm mpồl bơtiàn tàm càr lơgar Vientiane, lơgar Lào gam ngai sơlơ gơguh uă, jơnau lơh khà cau bơtờp gơguh uă wơl là tài ờ uă làng bol ờ hềt lơh jat jơnau sồr rơcang sơndră kòp, lơh gơbàn bơta tàm bơtờp kòp, lơh broă gơlik geh sơlơ kal ke rlau. Tŭ do càr lơgar Vientiane kung gam gơtìp wàng se tus jơh ngai 19/6 nàng rơcang sơndră kòp.

Pa do, Thủ tướng Lào ồng Phankham Viphavanh neh sồr jơh tơl nă làng bol lơh jat nền nòn ală broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19. Ồng kung đơs tus 2, 3 bơta jal mhar pal bơsong, ngan là broă lam lơh jat jơnau sồr bè rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm 2, 3 tiah kung gam ờ hềt jơh nùs, ờ hềt ring bal, ngan là bơta sền ờ sơp bơh ờ uă làng bol dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định