Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho-Mho ngai 27/06, tàm Hìu lơh broă Cíñ phủ, Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính neh wă Ƀộ trưởng Ngoại giao lơgar Australia, mò Penny Wong tus còp să di dơ̆ Ƀộ trưởng gam ơm còp ngan ngồn lơgar Việt Nam bơh ngai 26 tus ngai 28 nhai 6 nam 2022.

Tàm dơ̆ wă, Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính jờng rơ uă bơta bơtàu tơnguh pràn bơh gĭt gơ̆p lơgar lơh broă bal jŏ jòng Việt Nam mờ Australia tơngai pa do, tàm pơgơl mpồl mờ ală dơ̆ tìp mat kwang bàng kấp dờng kung gam geh lam lơh sùm; priă lơh geh bơh kă bro phan đah 2 gah dơ̆ sơnrờp sơr lèt khà 10 tơmàn dolar Mỹ, lơh geh 12 tơmàn 400 tơlak dolar Mỹ tàm nam 2021 mờ Việt Nam sơnđờm geh bơcri priă tơn tàm lơgar Australia. Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính sồr Cíñ phủ pa lơgar Australia dê pơn jat tai sền gròi, sơlơ tơnguh gĭt gơ̆p mờ Việt Nam, lơh pràn lơh broă bal kă bro mờ bơcri priă jat tàm bơnàng jă ngui ală bơta ƀuơn mờ bơta pràn bơh 2 lơgar dê, lơh pràn lơh broă bal bơto bơtê, niam chài mờ nhơl chờ.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định