Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 23/05, Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính neh tus bal pơrjum pờ tơlik tàm internet Dơ̆ sơnđờm mut lơh pơrjum cribơyai bè tơngume lơh sa Ân Độ Dương- Thái Bình Dương tài bơh bơta pas gơs (geh bơyai lơh tàm Tokyo, lơgar Nhờk).

Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính đơs tàm dơ̆ pơrjum

Đơs tàm dơ̆ cribơyai tàm broă lơh do, Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính đơs sùm bơta kờñ pal geh tam gơl broă lơh sơlơ gơnguh tai, lơh bal lơh sa jat gùng dà kơ̆ kơljap rlau tai, lơh pràn is rlau tai, ngui niam jơh bơta pràn tàm lơgar, pơgồp mờ ngui niam ngan bơta pràn lơgar ndai; jờng rơ broă lơh uă lơgar mờ sơlơ tam klăc bal dunia jat tàm bơnàng jă bơh bơta jơh nùs, bơta pin dờn mờ geh kơnòl. Thủ tướng đơs sùm, Việt Nam kơ̆ dơn gùng dà broă lơh mờ gam lơh pràn bơt bơtàu rài lơh sa lơngap lơngai is, lơh tờm is pơgồp bal mờ rcang lài, lơh ngan mut gơ rờm bal dunia jrô ơnàng, mut lơh ngan ngồn mờ lơh geh cồng nha. Việt Nam kung tus bal tă pơgồp uă jơnau bơceh lơh lơh bal lơh sa dunia, lơh ngan tă pơgồp geh kơnòl tàm broă lơh ngan bal lơh pràn bơtàu tơnguh wơl lơh sa mờ bơtàu tơnguh kơ̆ kơljap tàm tiah do mờ tàm dunia.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định