Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Poh lài, 3 càr gam wơl tàm tiah Tây Nguyên tàm hơ\ geh: Dăk Lăk, Dăk Nông mờ Lâm Đồng neh bơyai lơh geh cồng nha Pơrjum dờng cau ala măt kấp càr, tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025. Mờ nùs nhơm geh kơnòl, duh rơngòt adat boh lam, tam klăc dùl nùs bal, Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ ală càr neh ring bal kơrnoat lơh ngan bơ\t bơtàu Tây Nguyên pas sơm, niam bơne\, jak chài bơtàu tơnguh, prăp gàr rài kis niam chài is jơi bơtiàn dê.

Jăt jơnau yal chính trị sền tàm Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr Lâm Đồng, tơngai lơh broă lài, càr Lâm Đồng neh lơh geh mờ sơrlèt jơh ală broă jàu lơh sa, bal mờ khà gơguh lơh sa kờp bal 5 nam geh 8%; priă lơh geh kờp bal dùl nă cau geh 71 tơlak đong dùl nam; nhơl chờ drơng broă ala rơhời gơ gơs là gah lơh sa tờm kuơmàng bơh càr dê; muh măt [òn lơgar, tiah drà geh uă bơta tam gơl pa, lơngăp lơngai rài kis mpồl bơtiàn geh gàr niam, sền gàr dà lơgar, lơngăp lơngai geh gàr kơ\.

Tus bal pơrjum mờ đơs đơng lam Pơrjum dờng, ồng Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng Dà lơgar, Kuang ătbồ Học viện Chính trị dà lơgar Hồ Chí Minh, Kuang ătbồ Mpồl duh broă lý luận dà lơgar sồr gơ wèt mờ Đảng bộ càr Lâm Đồng: Tơrgùm kơ\ dơn, pal krà` cê jơh nùs tàm broă lơh bơ\t bơtàu đảng, ală anih lơh broă chính trị sàng goh pràn kơldang kơ\ kơl jăp, pơgồp bal bơ\t bơtàu đảng tơl làm mờ tam dră mờ bơta sa kuề sa kùa, pơhì pơhà; lơh pràn lòt sền gròi sền, sơlơ tơnguh tai broă lơh lam sồr làng bol, bơ\t bơtàu đảng bè nùs nhơm…bơta do, bol he pal pơn jăt tai lơh mhar tàm tơngai tus.

Dơ\ Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr Lâm Đồng khoá XI

Mờ jơnau đơs “Tam klăc, dùl nùs bal, duh rơngòt adat boh lam, lơh broă, bơtàu tơnguh”, Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr Dăk Nông dơ\ XII, đơs: Tơngai lơh broă pa do, càr neh jơh lơh ală broă jàu bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn. Pal sền ngăc là Dăk Nông neh rơndăp gơs mpờl go\ loh làng 3 broă tờm bơtàu tơnguh, hơ\ là: Dùl là lơh sa mờ măy mok bauxite- trà mờ ồs đèng kloh; bàr là lơh broă sa sươn sre ngui công nghệ cao jăt ală anih lơh gơlik phan; mờ pe là nhơl chờ jăt tàm bơta [ươn bè trồ tiah, ù tiah, ngan là Công viên địa chất gùt plai ù Dăk Nông. Do là bơta pơnrơ tàm bơtàu tơnguh lơh sa bơh càr Dăk Nông dê tàm 5 nam do, pơgồp bơnah kuơmàng nàng càr lơh geh jơnau kờ` tơrgùm bal “Tus nam 2020, ai càr Dăk Nông klàs bơh bơta bơh dùl càr r[ah, ờ hềt bơtàu tơnguh”.

Đơs đơng lam tàm pơrjum dờng, ồng Nguyễn Văn Bình, Kuang ătbồ Ban Lơh sa dà lơgar, đơs sùm: Dăk Nông ơm tàm tiah kuơmàng ngan tàm ù tiah kuơmàng Tây Nguyên dê; là gùng lòt tàm tơrbo\ bal ală càr Tây Nguyên mờ tiah lơh sa tờm kuơmàng tiah đah Jum dà lơgar; geh uă bơta pràn, bơta [ươn bè trồ tiah, [òn lơgar, niam chài, phan kuơ tàm ù, ù tiah, chi che brê bơnơm, geh UNESCO dờp là Công viên địa chất gùt plai ù. Làng bol ală jơi bơtiàn càr Dăk Nông geh bơhiàn tam klăc bal, kờ` gơboh dà lơgar, dùl nùs pin dờ` dòn jăt Đảng, lơh broă tơryăng tơryồng, sơrlèt gan kal ke. Bal mờ bơta sền gròi, dong kờl bơh Dà lơgar dê, do là ală bơta [ươn nàng Dăk Nông brồ guh, chồl guh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn mhar, tơl làm mờ kơ\ kơl jăp rlau tàm tơngai tus.

Ồng Nguyễn Văn Bình Kuang ătbồ Ban lơh sa dà lơgar đơs đơng lam tàm Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr Dăk Nông

Mờ nùs nhơm lơh broă jal mhar, geh kơnòl, jơh nùs, tam klăc, dùl nùs bal, Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr Dăk Lăk dơ\ XVII neh lơh geh cồng nha niam bơne\. Đơs tàm pơrjum dờng, ồng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Chính phủ sồr Đảng bộ càr Dăk Lăk pal sền gròi bơcri priă, bơtàu tơnguh phan bơna, lơh gơlik bơta bơtàu tơnguh dùl ròt bal ală gah, broă lơh, mơya kung pal ai lài priă jền, bơ\t bơtàu Buôn Ma Thuột gờ` gơs tiah tờm tiah drà tiah Tây Nguyên jăt jơnau đơs pơndu\t sồ 67 bơh Bộ Chính trị dê. Bal mờ hơ\, pal bơcri ai lơh broă sa sươn sre, cau lơh broă sa mờ [òn lơgar in gơ jăt bal mờ lơh mhar broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Ồng Phạm Bình Minh, sồr: Đảng bộ càr pal đal gi\t loh ală bơta [ươn bơh càr dê nàng tơrgùm đơng lam, sồr lơh, bơcri ai lơh broă sa sươn sre, cau lơh broă sa, [òn lơgar in gơ jăt bal mờ lơh mhar bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Pal tam gơl pràn bồ tơngoh kơlôi sơnơng bơh lơh gơlik phan broă lơh sa sươn sre tus lơh sa broă lơh sa sươn sre; tơrgùm tam gơl pa gùng dà lơh gơlik phan tàm broă lơh sa sươn sre; bơtàu tơnguh broă lơh sa sươn sre jăt gùng dà tơlir, kloh, công nghệ cao; ngui công nghệ cao sơlơ lơh gơlik phan bơna niam nàng tơnguh priă lơh geh bơh phan bơna dê lơh geh jơnau kờ` ngui sa tàm lơgar mờ tăc mờ lơgar ndai.

Ồng Bùi Văn Cường ala măt Ban Chấp hành Đảng bộ càr Dăk Lăk tơngai lơh broă pa đơs dờp kơnòl broă

Đơs pơndu\t pơrjum dờng, ồng Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Dăk Lăk đơs nền: Pơrjum dờng neh lơh geh cồng nha niam bơne\, tơngo\ bồ tơngoh mờ bơta kơ\p kờ` bơh kuang bàng, đảng viên, ling klàng mờ ală rơnàng làng bol tàm càr dê. Ban Chấp hành Đảng bộ càr Dăk Lăk khoá XVII, tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 geh pơn jăt tai prăp gàr ală cồng nha neh lơh geh tàm tơngai lài; mơkung pơn jăt tai đòm jăt nùs nhơm tam klăc bal, dùl nùs bal, duh rơngòt adat boh lam, tam gơl pa, bơtàu tơnguh, jơh nùs lơh ngan bơ\t bơtàu càr Dăk Lăk pas sơm niam bơne\, jak chài bơtàu tơnguh, prăp gàr bơhiàn niam chài is jơi bơtiàn dê.

Ồng Bùi Văn Cường, đơs: Bol a` geh tam klăc bal, dùl nùs bal tơrgùm đơng lam, sồr lơh bal mờ jơnau đơs: jơh nùs lơh ngan uă, pơđơl pràn ngan, lơh broă krà` cê jơh nùs nàng lam lơh geh cồng nha kơrnoat. Lơh jăt ală kơrnoat, jơnau sồr ngan là bơta pal jăt tơrgùm bal dùl nùs bal, bơta pal jăt sền tìs di mờ sền tìs di is mờ ală kơrnoat kung bè broă lơh broă bơh Ban Chấp hành dê mờ broă lơh broă lơh jăt kơrnoat pơrjum dờng dê nàng dong càr Dăk Lăk bơtàu tơnguh mhar, kơ\ kơl jăp nàng lơh bè lơi bơ\t bơtàu càr pas sơm niam bơne\, jak chài bơtàu tơnguh, prăp gàr rài kis niam chài is jơi bơtiàn dê, dipal là anih tờm tiah Tây Nguyên dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định