Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 24/01, Ƀộ Văn hóa, Thể thao mờ Zu lịc bơyai lơh Pơrjum ring bal broă rơndap lơh, tŭ tơngai, broă lơh pờ mpồng broă lơh nhơl chờ dunia jat broă lơh pơrjum tơn mờ pơrjum pờ tơlik tàm internet tus 20 anih pờ tơlik tơn tàm ală càr, ƀòn dờng gơ wèt dà lơgar. Tàm pơrjum, Ƀộ Văn hóa, Thể thao mờ Zu lịc sồr pờ mpồng rò nac nhơl chờ bơh ngai 01/5 tus do. Kờp tus ngai 23/01/2022, Việt Nam neh wă geh rlau 8 rbô 500 nă nac nhơl chờ dunia tus 3 tiah là Phú Quốc (càr Kiên Giang), Khánh Hóa mờ Quảng Nam.

Tus tŭ do, khà mpồl lơh sa kă bro bơyai lơh nhơl chờ dunia, anih ơm ơpah drơng gah nhơl chờ mờ mpồl pơndiang cih mat tus bal wă nac ngai sơlơ gơguh uă. Tềng đap ală cồng nha niam bơh tŭ tơngai tơrlòng lài wă nac nhơl chờ dunia, tàm pơrjum ring bal broă rơndap lơh, tŭ tơngai, broă lơh pờ mpồng broă lơh nhơl chờ dunia, ală cau jak chài ndrờm ring bal mờ broă Việt Nam pal tơnguh mhar broă pờ mpồng nhơl chờ dunia.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định