Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Cồng nha bàr pe dơ\ lùp sền pà go\, rlau 40 tơlak nă cau te\ khà tàm lơgar Mỹ neh lòt đùh sră gờ`, yal tềl tơngo\ khà đùh sră nam 2020 digơlan jơnhoa rlau uă pơndrờm mờ 4 nam lài.

Khà sră pồ tus tơngai do neh ndrờm mờ mờr 30% pơndrờm mờ kờp jơh khà 136 tơlak sră pồ bơh dơ\ te\ khà Kuang ătbồ lơgar Mỹ nam 2016 dê. Đùh sră lài mờ ngai te\ khà neh geh rề ơnàng nam do tài bơh kòp Covid-19.

Bàr pe bang, tàm hơ\ geh New Hampshere dơ\ sơnrờp ai gơnoar làng bol in đùh sră bơh bưu điện. Tàm tu\ hơ\, khà cau te\ khà lòt đùh sră tơn lài mờ ngai te\ khà kung gơguh uă ngan sơl mờ bàr pe bang, tàm hơ\ geh Texas neh tơn jo\ tơngai đùh sră gờ` dùl poh tai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định