Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 22/10, Quốc hội iăt Jơnau yal mờ cribơyai tàm mpồl bè broă lơh jăt gùng dà broă lơh bơta dong kờl Bảo hiểm Xã hội, ătbồ mờ ngui Kes priă Bảo hiểm Xã hội nam 2020; Broă ătbồ mờ ngui Kes priă Bảo hiểm Y tế nam 2020 mờ lơh jăt Kơrnoăt sồ 68 bơh Quốc hội khoă XIII dê bè lơh pràn lơh jăt gùng dà broă lơh kơrnoăt boh lam bè Bảo hiểm Y tế, wèt tus Bảo hiểm Y tế jơh gùt làng bol tàm 02 nam bơh nam 2019- 2020.

Kờp tus jơh nam 2020, khà cau blơi Bảo hiểm Xã hội là rlau 16 tơlak nă, ndrờm mờ 33,5% mpồl cau lơh broă tàm sơnam. Kờp jơh tă Kes priă Bảo hiểm Y tế là rlau 110 rbô tơmàn đong; dơ̆ ngui priă jền Bảo hiểm Y tế nam 2020 là rlau 104 rbô tơmàn đong, kờp jơh priă tă blơi Bảo hiểm Y tế uă rlau mờ kờp jơh priă dơ̆ ngui Kes priă Bảo hiểm Y tế là rlau 5 rbô tơmàn đong. Jơnau yal lùp sền wơl bơh Ủy ban Mpồl bơtiàn dê sồr Chính phủ tơn jơh broă lơh jăt Kơrnoăt sồ 68 lơh bơnàng jă nàng geh jơnau đơs, jơnau dan mờ Quốc hội ai lơh jăt Kơrnoăt dipal mờ bơta pa; kơlôi sơnơng gùng dà broă lơh tơnguh khà tă priă blơi bảo hiểm y tế gơ in dipal; mơkung sồr ală ƀộ, gah lơh broă dà lơgar geh gơrềng mờ ƀòn lơgar tơnguh tai broă lùp sền, lòt sền broă lơh jăt gùng dà broă lơh kơrnoăt boh lam bè Bảo hiểm Y tế; bơsong kràñ ală broă lơh lơh tìs.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định